18. OKTÓBRA 2018 SME ZÍSKALI AKREDITÁCIU VZDELÁVACIEHO PROGRAMU PRE PRÁCU S MLÁDEŽOU S NÁZVOM „PREVENCIOU RIZIKOVÉHO SPRÁVANIA U DETÍ A MLÁDEŽE K POSILŇOVANIU ZDRAVÉHO SPÔSOBU ŽIVOTA“. VIAC INFORMÁCIÍ O PRIPRAVOVANOM AKREDITOVANOM KURZE ZVEREJNÍME ČOSKORO.

 

 

PLATNOSŤ AKREDITÁCIE NIŽŠIE UVEDENÝCH VZDELÁVACÍCH AKTIVÍT SA SKONČILA. TIETO VZDELÁVACIE PROGRAMY PLÁNUJEME AKTUALIZOVAŤ A POŽIADAŤ O AKREDITÁCIU V ROKU 2019.

Zoznam akreditovaných kurzov:

Prevencia závislostí prostredníctvom znižovania rizikových faktorov a zvyšovania ochranných faktorov u detí a mládeže

Vzdelávací kurz schválený pod číslom: 2505/2007/339/1.

Modulovo štruktúrovaný kurz – 150 hodín

Modul A: Podporné vzdelávanie detí zo závislých rodín – 50 hodín

Modul B: Prevencia závislostí prostredníctvom posilňovania sociálnych zručností– 50 hodín

Modul C: Implementácia Programu 12 krokov u detí zo závislých rodín – 50 hodín

Cieľová skupina: Cieľovou skupinou vzdelávania sú terapeuti, sociálni pracovníci a učitelia, zamestnanci rôznych združení a organizácií, ktoré sa zameriavajú na prácu s rodinou, ktorá trpí v dôsledku závislostí, najmä tí, ktorí sa zameriavajú na prácu s deťmi z týchto rodín.

Programy 12 krokov pre zotavovanie sa zo závislostí a prevencia pred recidívou

Vzdelávací kurz schválený pod číslom: 2505/2007/339/2.

Modulovo štruktúrovaný kurz – 100 hodín

Modul A: Programy 12 krokov pre zotavovanie sa zo závislostí – 50 hodín

Modul B: Prevencia u klientov s náchylnosťou k recidíve – 50 hodín

Cieľová skupina: Cieľovou skupinou vzdelávania sú odborníci pracujúci so závislými klientami v zdravotníckych zariadeniach, resocializačných strediskách, poradenských centrách a iných zariadeniach, ktoré sa venujú závislým od alkoholu a iných drog.