Konzultácie a poradenstvo sú integrálnou súčasťou práce našej neziskovej organizácie. Poskytujeme ich v oblasti závislostí, spoluzávislostí a poradenstva tak jednotlivcom, ako aj inštitúciám, ktoré pracujú s deťmi, mládežou, dospelými a rodinou.

Ďaľšie informácie o Živote bez závislostí, n.o.

Kontaktujte nás:

Ak máte otázky ohľadne našich služieb alebo hľadáte pomoc v závislosti, prosíme vás, aby ste vyplnili kontaktný formulár:

    captcha

    Dole napíšte vygenerovaný bezpečnostný kód: