Napriek tomu, že v spoločnosti prudko narastá problém so závislosťou, ľudia si stále neuvedomujú či ignorujú ohrozenie, ktorému sú vystavení ako jednotlivci, rodiny i celé komunity. Naše aktivity zameriavame aj na ozrejmovanie faktorov, ktoré ohrozujú zdravý životný štýl jedinca i komunity a posilňujú holistický prístup k zdraviu – zohľadňujú jeho bio-psych-sociálno-spirituálnu podstatu.

Ďaľšie informácie o Živote bez závislostí, n.o.

Kontaktujte nás:

Ak máte otázky ohľadne našich služieb alebo hľadáte pomoc v závislosti, prosíme vás, aby ste vyplnili kontaktný formulár:

    captcha

    Dole napíšte vygenerovaný bezpečnostný kód: