• By Joyce De Ridder, Ph.D.
 • Cause in Africa
Prečo je také ťažké požiadať o pomoc a prijať ju, keď v našich životoch a domácnostiach zápasíme so závislosťou a s jej dôsledkami? Možno poznáte rýchlu odpoveď – strach,
 • By Admn-ZBZ
 • Cause in Africa
Takmer všetky stretnutia svojpomocných skupín používajúcich program 12 krokov začínajú alebo končia nasledujúcou modlitbou
 • By Joyce De Ridder, Ph.D.
 • Cause in Africa
Skupiny, ktoré používajú program 12 Krokov, sú podporné skupiny, ktoré pomáhajú ľuďom uzdraviť sa. Používaný slogan „Ty sám to musíš urobiť, ale nemusíš to robiť sám” je
 • By ZBZ Admin
 • Cause in Africa
Alkoholizmus, podobne ako iné závislosti, ovplyvňuje všetkých členov rodiny – stávajú sa „spolu-závislými“. Spoluzávislí sa postupne dostávajú do stavu, kedy sa v dôsledku alkoholizmu v rodine všetka ich
 • By Joyce De Ridder, Ph.D.
 • Cause in
Nedávno sme hovorili o procese zmeny, ktorý začína tým, že si určité veci začneme uvedomovať – to, čo súvisí so mnou a s mojím vlastným podielom na mojich problémoch. Musíme
 • By Joyce De Ridder, Ph.D.
 • Cause in
V období, keď som zápasila s vážnym osobným problémom, stretla som sa s nasledujúcim výrokom: „To, čo je najosobnejšie, je aj najuniverzálnejšie“. Keďže pracujem na poli závislostí