• By ZBZ Admin
  • Cause in
Keď sa človek posunie za neviditeľnú hranicu, za ktorou sa končí možnosť návratu do stavu bežného konzumenta, uviazne v pasci závislosti. Hoci existujú závislí, ktorým sa
  • By ZBZ Admin
  • Cause in
Jedna z nezabudnuteľných spomienok na moje detstvo sú spoločné večere s mojou rodinou. Mama robila všetko preto, aby sme ako rodina večerali spolu – podobne, ako to bolo vtedy, keď vyrastala. Mama aj stará
  • By ZBZ Admin
  • Cause in
Väčšina ľudí vie, že závislosť poškodzuje telo, myseľ a ducha človeka ako aj rodiny a blízkych človeka trpiaceho závislosťou. Takisto vedia, že môže dochádzať aj k problémom v pracovnej
  • By ZBZ Admin
  • Cause in
Prepojenie medzi alkoholom a samovraždou je nespochybniteľne reálne. Podľa štúdií má alkohol svoje miesto vo väčšine ako štvrtine samovrážd, ktoré sa odohrajú v USA – každý rok je to 7500. A tento počet sa neustále zvyšuje –.