• By ZBZ Admin
  • Cause in
Prestať piť je veľmi zložité pre každého, kto zápasí so závislosťou. No ešte skľučujúcejšia je táto úloha s výhliadkou na vstup na cestu uzdravovania. Obyčajne predstavuje tú najmenej príťažlivú možnosť pre kohokoľvek, kto sa pokúša vytriezvieť a.
  • By ZBZ Admin
  • Cause in
Sú dni, keď je tvoj záväzok uzdravovať sa silnejší než inokedy. Niekedy je to jednoducho ťažké. Ak je jedným z tých dní dnešok, môže ti pomôcť, ak si pripomenieš odvrátenú stránku – čo sa stane, ak sa.
  • By ZBZ Admin
  • Cause in
Návykové drogy podobne ako gambling vytvárajú v mozgu nové nervové prepojenia Keď mala Shirley okolo 20 rokov, vybrala sa spolu s priateľmi do Las Vegas, aby sa trocha zabavili. Vtedy prvý raz gamblovala. Zhruba o desať rokov.
  • By ZBZ Admin
  • Cause in
Akú úlohu zohráva rodinná anamnéza Na závislosti má 50 percentný podiel genetická predispozícia a 50 percentný podiel slabé zručnosti. Túto skutočnosť potvrdili mnohé štúdie. Jedna sa zamerala na 861 jednovaječných dvojičiek a 653 dvojvaječných dvojičiek. Keď
  • By ZBZ Admin
  • Cause in
Pri riešení drogovej alebo alkoholovej závislosti budeš určite čeliť mnohým emóciám. Kým sa niektoré z nich udržiavajú pod kontrolou ľahko, iné môžu skôr či neskôr prevziať kontrolu nad tvojím životom. Keď budeš hľadať odbornú pomoc, našťastie