• By ZBZ Admin
  • Cause in
Krátkodobý úspech v uzdravovaní je pomerne priamočiary. Vyžaduje si, aby človek vytriezvel a zostal triezvym krátky čas. Pravdou je, že toto dokáže urobiť veľa aktívnych závislých. V skutočnosti je to dôvod, pre ktorý sa mnohí odmietajú identifikovať.
  • By ZBZ Admin
  • Cause in
Ako uzdravujúci sa jednotlivci si neustále pripomíname, čo by sme stratili, keby sme začali piť, no obyčajne veľmi nerozmýšľame nad tým, čo získame, keď piť nebudeme. Ak k uzdravovaniu pristupujeme z pozície vďačnosti, objavujeme všetky možné spôsoby,.