Alkoholizmus alebo akákoľvek iná závislosť má dopad na celú rodinu závislého, na všetky vzťahy a oblasti života závislého človeka. Štatistiky potvrdzujú, že liečba závislostí je najúspešnejšia vtedy, keď sa do procesu uzdravovania zapojí celá rodina. Keď závislý i jeho blízki ľudia podnikajú potrebné kroky pre svoje uzdravovanie, pracujú na obnove a rozvíjaní zdravých vzťahov orientovaných na život bez návykových látok a návykového správania.

Ďaľšie informácie o Živote bez závislostí, n.o.

Kontaktujte nás:

Ak máte otázky ohľadne našich služieb alebo hľadáte pomoc v závislosti, prosíme vás, aby ste vyplnili kontaktný formulár:

    captcha

    Dole napíšte vygenerovaný bezpečnostný kód: