Pracovníci:

Kliknutím na meno sa rozbalí viac informácií o pracovníkovi.

ThDr. Jozef Brenkus, PhD.

Riaditeľ, fund-raising a styk s verejnosťou, koordinácia projektov, lektor, poradenstvo, publikačná činnosť, preklady a tlmočenie.

Ing. Marek Sonoga

Lektor, poradenstvo, koučing, logistika

Joyce A. De Ridder, PhD.

Metodička vzdelávacích projektov, lektorka, poradenstvo, publikačná činnosť.

Joe Ann Shelton, M.A.

Lektorka, metodička pre poradenstvo závislým.

Věra Deptová

účtovníctvo

Jednotlivé činnosti sú zabezpečované aj v rámci dohôd s externými spolupracovníkmi a dobrovoľníkmi neziskovej organizácie.

Externí spolupracovníci:

Mgr. Alexandra Hazlingerová

PhDr. Dominika Doktorová, PhD.

Mgr. Petra Jankovičová

PhDr. Bibiana Knapeková

MUDr. Jana Kohanová

Mgr. Mária Kohanová

Správna rada:

Kliknutím na meno sa rozbalí viac informácií o členovi rady.

Štefan Ševčik

Predseda

Tomáš Valchář

Podpredseda

MUDr. Iveta Nedělová

Tajomníčka

Mgr. Dalibor Smolník

Člen

Ing. Mgr. Sergej Kollár

Člen

Revízor:

Lívia Vlčková

Ďaľšie informácie o Živote bez závislostí, n.o.

V prípade, že máte otázky ohľadne Života bez závislostí, n.o., prosíme vás, aby ste vyplnili formulár a odoslali vaše dotazy. Odpovieme vám v čo najkratšom možnom čase.

    captcha

    Dole napíšte vygenerovaný bezpečnostný kód: