Pracovníci:

Kliknutím na meno sa rozbalí viac informácií o pracovníkovi.

ThDr. Jozef Brenkus, PhD.

Riaditeľ, fund-raising a styk s verejnosťou, koordinácia projektov, lektor, poradenstvo, publikačná činnosť, preklady a tlmočenie.

Bc. Jana Jurčová

Vedúca kancelárie, koordinácia projektov, lektorka, preklady a tlmočenie, logistika

Joyce A. De Ridder, PhD.

Metodička vzdelávacích projektov, lektorka, poradenstvo, publikačná činnosť.

Joe Ann Shelton, M.A.

Lektorka, metodička pre poradenstvo závislým.

Erika Masariková

účtovníctvo

Jednotlivé činnosti sú zabezpečované aj v rámci dohôd s externými spolupracovníkmi a dobrovoľníkmi neziskovej organizácie.

Externí spolupracovníci:

Mgr. Alexandra Hazlingerová

PhDr. Dominika Doktorová, PhD.

Mgr. Petra Jankovičová

PhDr. Bibiana Knapeková

MUDr. Jana Kohanová

Mgr. Mária Kohanová

Ing. Marek Sonoga

Správna rada:

Kliknutím na meno sa rozbalí viac informácií o členovi rady.

Štefan Ševčik

Predseda

Tomáš Valchář

Podpredseda

MUDr. Iveta Nedělová

Tajomníčka

Mgr. Dalibor Smolník

Člen

Ing. Mgr. Sergej Kollár

Člen

Revízor:

Lívia Vlčková

Ďaľšie informácie o Živote bez závislostí, n.o.

V prípade, že máte otázky ohľadne Života bez závislostí, n.o., prosíme vás, aby ste vyplnili formulár a odoslali vaše dotazy. Odpovieme vám v čo najkratšom možnom čase.

captcha

Dole napíšte vygenerovaný bezpečnostný kód: