Alkoholizmus alebo akákoľvek iná závislosť má dopad na celú rodinu závislého, na všetky vzťahy a oblasti života závislého človeka. Štatistiky potvrdzujú, že liečba závislostí je najúspešnejšia vtedy, keď sa do procesu uzdravovania zapojí celá rodina. Keď závislý i jeho blízki ľudia podnikajú potrebné kroky pre svoje uzdravovanie, pracujú na obnove a rozvíjaní zdravých vzťahov orientovaných na život bez návykových látok a návykového správania.

Aktivity

Ďaľšie informácie o Živote bez závislostí, n.o.

V prípade, že máte otázky ohľadne Života bez závislostí, n. o., prosíme vás, aby ste vyplnili formulár a odoslali vaše dotazy. Odpovieme vám v čo najkratšom možnom čase.

    captcha

    Dole napíšte vygenerovaný bezpečnostný kód: