Projekt „DEPO – priestor pre obnovu života a služby“

Projekt podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja

 

Poskytovateľ: Prešovský samosprávny kraj
Názov projektu: DEPO – priestor pre obnovu života a služby
Zmluva číslo: 349/2020/DPR

Prijímateľ: Život bez závislostí, n. o., Jahodná 3895/5, 058 01 Poprad
Zastúpená: ThDr. Jozef Brenkus, PhD. (riaditeľ n.o.)
IČO: 42000157
DIČ: 2022291931

Nezisková organizácia Život bez závislostí, n.o., požiadala dňa 3.3.2020, v rámci Mikroprogramu PSK pre rok 2020, o poskytnutie dotácie na realizáciu programu „DEPO – priestor pre obnovu života a služby“. Žiadosť o dotáciu bola schválená na základe uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 490/2020 z 22.6.2020. Dotácia bola schválená vo výške 4 000,00 EUR na adaptáciu priestorov neziskovej organizácie pre účely poskytovania služieb klientom – poradenstva pre závislých klientov a ich rodiny a prevenčné, vzdelávacie a konzultačné stretnutia.

V rámci projektu – adaptácie dvoch konzultačných miestnosti a veľkej multifunkčnej miestnosti bolo prefinancovaných 5 032,90 EUR.
Na základe vykonaných úprav sa zvýšila kvalita, ako aj kapacita poskytovaných služieb. Podľa povahy aktivít môžu prebiehať súčasne až tri činnosti realizované pracovníkmi a dobrovoľníkmi neziskovej organizácie.

Týmto ďakujeme PSK za poskytnutie dotácie a za dlhodobú podporu našich aktivít v rámci mesta Poprad a PSK.

Prerušujeme cyklus závislostí v rodinách

Život bez závislostí je nezisková organizácia, ktorá vznikla koncom roka 2005 s cieľom pomáhať ľuďom, ktorí chcú prerušiť cyklus závislostí vo svojej rodine. Robíme to v spolupráci s inými inštitúciami a kompetentnými jednotlivcami doma i v zahraničí. Ako nezisková organizácia sme boli zaregistrovaní v Banskej Bystrici v januári 2006 a v tom istom roku sme sa presťahovali do Popradu, kde pôsobíme doposiaľ.

Svoje poslanie realizujeme prostredníctvom vzdelávania a osvety a formou priamej práce so závislými a ich rodinami. Našou srdcovou záležitosťou sú deti

a mládež, ktorým pomáhame vyrovnávať sa s rizikovými faktormi vzniku závislosti a posilňujeme u nich ochranné faktory.

Veríme, že ľudia dokážu prekonávať prekážky v živote, keď cítia, že sú akceptovaní ako jedinečné ľudské bytosti a sú rešpektovaní, lebo oni sú zodpovední za svoj život. Ľuďom, s ktorými spolupracujeme, pomáhame spoznávať svoju jedinečnosť, chápať zodpovednosť za seba i tých, čo sú im zverení. Sprevádzame ich pri rozvíjaní svojich talentov do zručností, ktoré im pomáhajú zmysluplne fungovať vo svojej rodine a komunite.

Pozrite si náš facebook, kde nájdete množstvo užitočných informácií o závislostiach – https://www.facebook.com/zivotbezzavislosti/