Prerušujeme cyklus závislostí v rodinách

Život bez závislostí je nezisková organizácia, ktorá vznikla koncom roka 2005 s cieľom pomáhať ľuďom, ktorí chcú prerušiť cyklus závislostí vo svojej rodine. Robíme to v spolupráci s inými inštitúciami a kompetentnými jednotlivcami doma i v zahraničí. Ako nezisková organizácia sme boli zaregistrovaní v Banskej Bystrici v januári 2006 a v tom istom roku sme sa presťahovali do Popradu, kde pôsobíme doposiaľ.

Svoje poslanie realizujeme prostredníctvom vzdelávania a osvety a formou priamej práce so závislými a ich rodinami. Našou srdcovou záležitosťou sú deti

a mládež, ktorým pomáhame vyrovnávať sa s rizikovými faktormi vzniku závislosti a posilňujeme u nich ochranné faktory.

Veríme, že ľudia dokážu prekonávať prekážky v živote, keď cítia, že sú akceptovaní ako jedinečné ľudské bytosti a sú rešpektovaní, lebo oni sú zodpovední za svoj život. Ľuďom, s ktorými spolupracujeme, pomáhame spoznávať svoju jedinečnosť, chápať zodpovednosť za seba i tých, čo sú im zverení. Sprevádzame ich pri rozvíjaní svojich talentov do zručností, ktoré im pomáhajú zmysluplne fungovať vo svojej rodine a komunite.

Pozrite si náš facebook, kde nájdete množstvo užitočných informácií o závislostiach – https://www.facebook.com/zivotbezzavislosti/