Novomeského 2, 058 01, Poprad

+421 911 828 528

  zivotbezzavislosti.sk@gmail.com

Login    YouTube    Facebook

Slide
Slide

PONUKA LITERATÚRY

Praktické príručky pre osobné vzdelávanie

Slide

Prerušovanie cyklu závislostí v rodinách.

ZÁVISLOSŤ JE CHOROBA CELEJ RODINY

Život závislého je zameraný na drogu. Život jeho partnera je zameraný na závislého. Na deti nezostáva ani čas ani energia.

Slide

NEHOVOR! NEDÔVERUJ! NECÍŤ!

Deti závislých sa riadia podľa týchto nepísaných pravidiel

Slide

AKO NEPADNÚŤ DO ZÁVISLOSTI?

Prevenčné aktivity:
- v základnej škole
- v detskom domove
- v mimoškolských kluboch

previous arrow
next arrow

Aktivity Život bez závislosti, n.o.

Práca so závislými

Práca so spoluzávislými

Práca s rodinou

Prevencia

Konzultácie a poradenstvo

Osveta

Projekt „DEPO – priestor pre obnovu života a služby“

Projekt podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja

Poskytovateľ: Prešovský samosprávny kraj
Názov projektu: DEPO – priestor pre obnovu života a služby
Zmluva číslo: 349/2020/DPR

Prijímateľ: Život bez závislostí, n. o., Jahodná 3895/5, 058 01 Poprad
Zastúpená: ThDr. Jozef Brenkus, PhD. (riaditeľ n.o.)
IČO: 42000157
DIČ: 2022291931

Nezisková organizácia Život bez závislostí, n.o., požiadala dňa 3.3.2020, v rámci Mikroprogramu PSK pre rok 2020, o poskytnutie dotácie na realizáciu programu „DEPO – priestor pre obnovu života a služby“. Žiadosť o dotáciu bola schválená na základe uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 490/2020 z 22.6.2020. Dotácia bola schválená vo výške 4 000,00 EUR na adaptáciu priestorov neziskovej organizácie pre účely poskytovania služieb klientom – poradenstva pre závislých klientov a ich rodiny a prevenčné, vzdelávacie a konzultačné stretnutia.

V rámci projektu – adaptácie dvoch konzultačných miestnosti a veľkej multifunkčnej miestnosti bolo prefinancovaných 5 032,90 EUR.
Na základe vykonaných úprav sa zvýšila kvalita, ako aj kapacita poskytovaných služieb. Podľa povahy aktivít môžu prebiehať súčasne až tri činnosti realizované pracovníkmi a dobrovoľníkmi neziskovej organizácie.

Týmto ďakujeme PSK za poskytnutie dotácie a za dlhodobú podporu našich aktivít v rámci mesta Poprad a PSK.

Prerušujeme cyklus závislostí v rodinách

Život bez závislostí je nezisková organizácia, ktorá vznikla koncom roka 2005 s cieľom pomáhať ľuďom, ktorí chcú prerušiť cyklus závislostí vo svojej rodine. Robíme to v spolupráci s inými inštitúciami a kompetentnými jednotlivcami doma i v zahraničí. Ako nezisková organizácia sme boli zaregistrovaní v Banskej Bystrici v januári 2006 a v tom istom roku sme sa presťahovali do Popradu, kde pôsobíme doposiaľ.

Svoje poslanie realizujeme prostredníctvom vzdelávania a osvety a formou priamej práce so závislými a ich rodinami. Našou srdcovou záležitosťou sú deti a mládež, ktorým pomáhame vyrovnávať sa s rizikovými faktormi vzniku závislosti a posilňujeme u nich ochranné faktory.

Veríme, že ľudia dokážu prekonávať prekážky v živote, keď cítia, že sú akceptovaní ako jedinečné ľudské bytosti a sú rešpektovaní, lebo oni sú zodpovední za svoj život. Ľuďom, s ktorými spolupracujeme, pomáhame spoznávať svoju jedinečnosť, chápať zodpovednosť za seba i tých, čo sú im zverení. Sprevádzame ich pri rozvíjaní svojich talentov do zručností, ktoré im pomáhajú zmysluplne fungovať vo svojej rodine a komunite.

Pozrite si náš facebook, kde nájdete množstvo užitočných informácií o závislostiach – Prejsť na Facebook >>

 

Z nášho blogu