Pracovníci:

ThDr. Jozef Brenkus, PhD. – Riaditeľ, fund-raising a styk s verejnosťou, koordinácia projektov, lektor, poradenstvo, publikačná činnosť, preklady a tlmočenie.

Ing. Marek Sonoga – Lektor, poradenstvo, koučing, logistika.

Joyce A. De Ridder, PhD. – Metodička vzdelávacích projektov, lektorka, poradenstvo, publikačná činnosť.

Joe Ann Shelton, M.A. – Lektorka, metodička pre poradenstvo závislým.

Věra Deptová – Účtovníctvo.

 

Externí spolupracovníci:

Jednotlivé činnosti sú zabezpečované aj v rámci dohôd s externými spolupracovníkmi a dobrovoľníkmi neziskovej organizácie.

Mgr. Alexandra Hazlingerová

PhDr. Dominika Doktorová, PhD.

Mgr. Petra Jankovičová

PhDr. Bibiana Knapeková

MUDr. Jana Kohanová

Mgr. Mária Kohanová

 

Správna rada:

Štefan Ševčik – Predseda

Tomáš Valchář – Podpredseda

MUDr. Iveta Nedělová – Tajomníčka

Mgr. Dalibor Smolník – Člen

Ing. Mgr. Sergej Kollár – Člen

 

Revízor:

Lívia Vlčková

O nás

Ďaľšie informácie o Živote bez závislostí, n.o.

V prípade, že máte otázky ohľadne Života bez závislostí, n. o., prosíme vás, aby ste vyplnili formulár a odoslali vaše dotazy. Odpovieme vám v čo najkratšom možnom čase.

    captcha

    Dole napíšte vygenerovaný bezpečnostný kód: