Napriek tomu, že v spoločnosti prudko narastá problém so závislosťou, ľudia si stále neuvedomujú či ignorujú ohrozenie, ktorému sú vystavení ako jednotlivci, rodiny i celé komunity. Naše aktivity zameriavame aj na ozrejmovanie faktorov, ktoré ohrozujú zdravý životný štýl jedinca i komunity a posilňujú holistický prístup k zdraviu – zohľadňujú jeho bio-psych-sociálno-spirituálnu podstatu.

Aktivity

Ďaľšie informácie o Živote bez závislostí, n.o.

V prípade, že máte otázky ohľadne Života bez závislostí, n. o., prosíme vás, aby ste vyplnili formulár a odoslali vaše dotazy. Odpovieme vám v čo najkratšom možnom čase.

    captcha

    Dole napíšte vygenerovaný bezpečnostný kód: