Nezisková organizácia Život bez závislostí je pomerne mladou organizáciou – bola založená a zaregistrovaná v roku 2005 rozhodnutím Krajského úradu v Banskej Bystrici.

Počiatky aktivít, ktoré viedli k založeniu Života bez závislostí, n.o., však siahajú do roku 1997, keď sa na Slovensko, na základe pozvania cirkevných spoločenstiev pracujúcich so závislými, presťahovali z USA Joe Ann Shelton a Joyce De Ridder. Od tohto roku sa postupne začala rozvíjať ich práca so závislými a ich rodinami, ale aj príprava materiálov potrebných pre túto prácu a pre vzdelávanie v oblasti závislostí.

Okrem práce v oblasti závislostí menované pôsobili aj na PF UMB, Katedre evanjelikálnej teológie a misie v Banskej Bystrici, kde Joyce De Ridder pôsobila ako hosťujúca docentka a Joe Ann Shelton ako externá vysokoškolská učiteľka.

Zásadný posun v prospech ich práce so závislými nastal v roku 2003, keď začali so zakladaním svojpomocných skupín pre alkoholikov a ich rodinných príslušníkov. V tomto čase sa začali intenzívnejšie venovať aj individuálnej práci so závislými ženami, deťmi so závislých rodín a prekladu študijných materiálov – v tejto práci im pomáhali Daniela Bíšová, Beáta Kupská a Jana Jurčová.

V roku 2004 začali spolupracovať s Jozefom Brenkusom, v tom čase riaditeľom pobočky Rady pre poradenstvo v sociálnej práci v Banskej Bystrici. Aktivity, ktoré sa v tomto období začali rozvíjať, prirodzene vyústili so založenia neziskovej organizácie. Jej zakladateľmi boli Joyce De Ridder, Joe Ann Shelton, Jozef Brenkus a Štefan Ševčik.

V rokoch 2005/2006 sa začala intenzívne rozvíjať spolupráca s Odborným liečebným ústavom psychiatrickým na Prednej Hore, s Materským centrom Bambino v Poprade a so Špeciálnou základnou školou v Spišskej Novej Vsi. Na základe týchto skutočností Správna rada neziskovej organizácie v roku 2006 rozhodla o presťahovaní sídla Života bez závislostí do Popradu.

O nás

Ďaľšie informácie o Živote bez závislostí, n.o.

V prípade, že máte otázky ohľadne Života bez závislostí, n. o., prosíme vás, aby ste vyplnili formulár a odoslali vaše dotazy. Odpovieme vám v čo najkratšom možnom čase.

    captcha

    Dole napíšte vygenerovaný bezpečnostný kód: