Ak je Vám blízke poslanie našej neziskovej organizácie a jej aktivity, môžete nás podporiť svojím vecným alebo finančným darom. Váš príspevok sa môže stať významnou pomocou pre napĺňanie a rozvoj nášho poslania, ako aj pre kvalitné pokračovanie v našich aktivitách.

Činnosť neziskovej organizácie môžete podporiť:
Dobrovoľníckymi aktivitami >>
Vecným alebo finančným darom >>
Poukázaním svojho podielu 2 % zo zaplatenej dane >>

Podrobnejšie informácie o možnostiach podpory jednotlivých projektov Vám poskytne riaditeľ organizácie – tel.: 0915 819 816; e-mail: zivotbezzavislosti.sk@gmail.com

Podpora

Ďaľšie informácie o Živote bez závislostí, n.o.

V prípade, že máte otázky ohľadne Života bez závislostí, n. o., prosíme vás, aby ste vyplnili formulár a odoslali vaše dotazy. Odpovieme vám v čo najkratšom možnom čase.

    captcha

    Dole napíšte vygenerovaný bezpečnostný kód: