Ak nám chcete pomôcť pri plnení nášho poslania, môžete to urobiť aj poskytnutím vecného alebo finančného daru.

Vecným darom môže byť – služba alebo tovar – ktorý by naša nezisková organizácia mohla využiť v rámci svojich aktivít.

Finančný dar, príspevok nám môžete poskytnúť jednorazovo alebo opakovane na účet Života bez závislostí, n.o., v Slovenskej sporiteľni, a.s. Číslo bankového účtu: SK08 0900 0000 0003 0377 3983. V prípade, že sa rozhodnete podporiť konkrétnu aktivitu, uveďte to, prosíme, do poznámky.

Finančný dar, príspevok môžete poslať aj poštovou poukážkou – buď na účet v banke alebo na adresu: Život bez závislostí, n.o., Novomeského 2, 058 01 Poprad.

Ak máte záujem, vypracujeme na Váš vecný alebo finančný dar darovaciu zmluvu, resp. Vám zašleme potvrdenie o Vašom dare.

Podpora

Ďaľšie informácie o Živote bez závislostí, n.o.

V prípade, že máte otázky ohľadne Života bez závislostí, n. o., prosíme vás, aby ste vyplnili formulár a odoslali vaše dotazy. Odpovieme vám v čo najkratšom možnom čase.

    captcha

    Dole napíšte vygenerovaný bezpečnostný kód: