Vzdelávanie

 • Počas septembra 2013 sa v spolupráci s našimi partnermi z USA uskutočnilo intenzívne vzdelávanie o 12 krokoch v CPLDZ Predná Hora a v resocializačnom zariadení v Šuranoch.
 • Priebežne pokračuje vzdelávanie o 12 Krokoch a o prevencii recidívy pre pacientov v OLÚP a CPLDZ Predná Hora.
 • Pravidelne dvakrát ročne (jar, jeseň) prebieha v spolupráci s Garym a Nancy Stormovými z USA zážitkové vzdelávanie pre drogovo závislých na Prednej Hore
 • V rámci prebiehajúceho projektu „Na ceste k sebestačnosti“, realizovaného s podporou Nadácie pre deti Slovenska, prebieha v cieľových skupinách vyučovanie o spravovaní financií.
 • Pracovníci a dobrovoľníci neziskovej organizácie niekoľkokrát zrealizovali prevenčné prednášky spojené s diskusiou pre študentov Obchodnej akadémie v Poprade.
 • Počas minulého roka prebiehalo vzdelávanie „Aktivácia životných a pracovných zručností“.
 • Pracovníci a dobrovoľníci neziskovej organizácie sa podieľajú aj na edukácii rómskych kresťanských spoločenstiev – priemerne raz mesačne.
 • Nezisková organizácia pravidelne raz ročne realizuje odborný seminár o prevencii a službe závislým a ich rodinám na Medzinárodnom baptistickom teologickom seminári v Prahe (International Baptist Theological Seminary).
 • Priebežne poskytujeme konzultácie absolventom vzdelávania z cirkevných spoločenstiev. V súčasnosti pripravujeme ponuku ďalšieho rozšírenia tohto vzdelávania.

O ďalších možnostiach vzdelávania sa môžete dozvedieť prostredníctvom osobného, telefonického alebo písomného kontaktu.

Tábory

V minulých rokoch naša nezisková organizácia pravidelne realizovala letné tábory zamerané na prevenciu pred užívaním alkoholu a iných drog. Tábory boli zamerané na komplexný rozvoj detí – na rozvoj ich fyzických, mentálnych, sociálnych i spirituálnych zručností. Prevencia závislostí bola počas táborov realizovaná prostredníctvom aktivít, ktoré u účastníkov prispievali k znižovaniu rizikových faktorov a zvyšovaniu ochranných faktorov potrebných pre ich zdravý rozvoj.

V súčasnosti tieto tábory neorganizujeme, no povzbudzujeme k ich organizovaniu členov cirkevných spoločenstiev, ktorí prešli našim vzdelávaním. Počas uplynulého leta sme sa zúčastnili takéhoto tábora pre deti, ktoré organizoval cirkevný zbor Bratskej jednoty baptistov v Poprade. Tábor sa uskutočnil vo Važci a zúčastnilo sa ho 14 detí.

Úryvok z listu riaditeľa pre detské programy v Betty Ford Center v USA Jerry Moea adresovaného rodičom, ktorých deti sa v minulosti zúčastnili našich táborov:

Chcem sa Vám poďakovať za to, že ste umožnili svojim deťom počas uplynulého leta zúčastniť sa tohto tábora … Vaše deti možno ešte nie sú dosť veľké na to, aby to naozaj dokázali oceniť, no dali ste im obrovský dar a tým ste im pomohli žiť zdravý a úspešný život. Mnohí z Vás ste svojim deťom dali to, čo by ste si boli sami želali vo svojom detstve – bezpečné miesto, kde by ste mohli rásť, učiť sa, hrať sa a uzdravovať sa. Obdivujem Vás za to!

Posledných dvadsaťdeväť rokov pracujem ako poradca pre deti, rodičov a rodiny pri ich zotavovaní sa zo závislosti od alkoholu a drog. Moja úprimná nádej spočíva v tom, že sa snažím prelomiť cyklus závislostí v rodine, aby deti, a v budúcnosti aj ich deti, mohli vo svojom živote zažiť nové dedičstvo zotavovania, uzdravovania a dobra… 

Aktivity

Ďaľšie informácie o Živote bez závislostí, n.o.

V prípade, že máte otázky ohľadne Života bez závislostí, n. o., prosíme vás, aby ste vyplnili formulár a odoslali vaše dotazy. Odpovieme vám v čo najkratšom možnom čase.

  captcha

  Dole napíšte vygenerovaný bezpečnostný kód: