Nezisková organizácia napĺňa svoje ciele aj prostredníctvom neakreditovaného podporného vzdelávania závislých a ich rodín a neakreditovaného vzdelávania laickej a odbornej verejnosti.

Vzdelávanie závislých a ich rodín

Vzdelávanie o 12 krokoch anonymných alkoholikov
– 8-týždenné cyklické vzdelávanie závislých
Prevencia recidívy
– 8-týždenné cyklické vzdelávanie závislých

Tréning interpersonálnych zručností
– 12-týždenné cyklické vzdelávanie závislých

Podporné vzdelávanie deti zo závislých rodín
– 24-týždenné vzdelávanie
– 5-denné vzdelávanie počas letných táborov

Podporné vzdelávanie pre dospelé deti alkoholikov
– 30 hodín

 

Vzdelávanie pre cirkevné spoločenstvá

Vzdelávanie cirkevných tímov v oblasti prevencie a služby zívislým a ich rodinám
– základné a špecializačné vzdelávanie pre členov cirkevných tímov

Vzdelávanie pracovníkov cirkevných spoločenstiev v oblasti prevenčnej práce s deťmi a mládežou
– týždenný intenzívny seminár zážitkového vyučovania

Zážitkové vzdelávanie v cirkevných spoločenstvách
– víkendové semináre, I. časť, II. časť

 

Vzdelávanie pre laickú a odbornú verejnosť

Fyzické, psychologické, sociálne a spirituálne aspekty alkoholizmu
– 50 hodín

Vzdelávanie – videá

Ďaľšie informácie o Živote bez závislostí, n.o.

V prípade, že máte otázky ohľadne Života bez závislostí, n. o., prosíme vás, aby ste vyplnili formulár a odoslali vaše dotazy. Odpovieme vám v čo najkratšom možnom čase.

    captcha

    Dole napíšte vygenerovaný bezpečnostný kód: