Závislosť je stav, kedy má človek neovládateľné nutkanie opakovať svoje choré správanie bez ohľadu na jeho dôsledky. Tento stav však nemá dopad len na život závislého, no ovplyvňuje aj jeho okolie – blízki závislého sa stávajú spolu-závislými. Často sa stáva, že aj keď vnímame, že by sme mali a mohli pomôcť, nevieme ako. Tu je šesť krokov, ktoré nám môžu pomôcť vyjadriť svoje znepokojenie s danou situáciou a záujem dotyčným pomôcť.

Prvý krok: Záleží mi na tebe. Toto vyjadrenie posunie našu interakciu na osobnú úroveň a zníži potrebu obrany na strane osloveného.

Druhý krok: Vidím to. Vyjadrite to, čo vidíte. Sústreďte sa pritom na správanie, nie na osobu.

Tretí krok: Cítim to. Vyjadrite svoje pocity. Hovorte, ako to na vás vplýva. Nebuďte útoční.

Štvrtý krok: Počúvam ťa. Skutočne počúvajte a buďte pripravení na rôzne odpovede.

Piaty krok: Chcem. Konkrétne povedzte, kde je dostupná pomoc, no nestanovujte nijaké požiadavky.

Šiesty krok: Urobím. Uveďte ako konkrétne ste ochotní pomôcť.

Ak dotyčný nie je ochotný prijať pomoc, celý postup po určitom čase zopakujte.

Nezisková organizácia Život bez závislostí považuje za svoj cieľ v spolupráci s jednotlivcami a inými organizáciami prerušovať cyklus závislostí v rodinách.

Sme presvedčení, že každá závislosť je chronický problém a vyžaduje si celoživotné zotavovanie, a preto aj pomoc a podporu zo strany rodiny a spoločnosti. Z tohto dôvodu spolupracujeme pri zakladaní podporných systémov, tvorbe vzdelávacích materiálov a tréningu zotavujúcich sa jedincov, ich rodinných príslušníkov a ďalších záujemcov, ktorí pracujú so závislými a ich rodinami.

O nás

Ďaľšie informácie o Živote bez závislostí, n.o.

V prípade, že máte otázky ohľadne Života bez závislostí, n. o., prosíme vás, aby ste vyplnili formulár a odoslali vaše dotazy. Odpovieme vám v čo najkratšom možnom čase.

    captcha

    Dole napíšte vygenerovaný bezpečnostný kód: