Nezisková organizácia napĺňa svoje poslanie v spolupráci s inštitúciami a jednotlivcami doma i v zahraničí. Spolupráca je konaná na základe dohody zúčastnených partnerov a jej cieľom je zvýšenie kvality a efektívnosti služieb. Prínosom takejtoo spolupráce je aj vzájomné spoznávanie sa zúčastnených subjektov a možnosť ich synergického pôsobenia.

Doma:

Spolupráca s inštitúciami:
Odborný liečebný ústav psychiatrický, Predná Hora

Centrum pre liečbu drogových závislostí, Košice
OZ Nelegál, resocializačné zariadenie Šurany Logo - Nelegal
Dom na polceste, Veľký Slavkov
OZ Progresfem, Poprad Logo - Progres FEM
Detský domov, Poprad Logo - Detsky Domov Poprad
MsÚ Poprad
Obec Štôla  Logo - Obec Štôla
Základná škola, ul. Jarná, Poprad
Obchodná akadémia Poprad Logo - Obchodna Akademia Poprad
Reštartni sa, o. z. Bratislava  oz restartni sa
– Cirkvi a ich zariadenia

Spolupráca v oblasti praktickej výučby:
Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku (Katedra sociálnej práceLogo - Katolicka Univerzita - Pedagogicka Fakulta Ruzomberok
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva (Detašované pracovisko v Spišskej Novej VsiLogo - Univerzita Konstantina Filozofa Nitra
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave (Detašované pracovisko v RožňaveLogo - Vysoka Skola Zdravotnictva a Socialnej Prace - Rožnava

Nadácie podporujúce našu prácu
– Nadácia HTA Slovakia, Banská Bystrica
– Nadácia Chemosvit, Svit
Nadácia Pontis Logo - Nadacia Pontis
Komunitná nadácia Bratislava
Nadácia Orange Logo - Nadacia Orange
Nadácia pre deti Slovenska Logo - Nadacia pre deti Slovenska
Nadácia VÚB

Inštitúcie a spoločnosti podporujúce našu prácu:

Bratská jednota baptistov
– Rada BJB
– cirkevná stanica Mengusovce-Štôla
– zbor Košice

Apoštolská cirkev na Slovensku  Logo - Apostolska Cirkev na Slovensku
– zbor Poprad
– zbor Bratislava

– M.S. Group, a. s. Banská Bystrica
Corroll, s. r. o. Poprad Logo - Coroll
Poprad24 Logo - Poprad24
– Neos, o. z.
– Joy, o. z.
ENGLER ELEKTRO, s.r.o. 
Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky  Logo - Citi Bank
Slovak Telekom, a.s.
– T-Mobile Slovensko, a.s.
– Tlačiareň a vydavateľstvo Slza, s.r.o.

Zahraničie:

Center for Substance Abuse Prevention of the US Department of Health and Human Services
– preklad a adaptácia materiálov Centra používaných v rámci experimentálneho overovania prevenčného materiálu podporného vzdelávania v Spišskej Novej Vsi

Jerry Moe, National Director of the Betty Ford Center Children´s Program in Rancho Mirage, California, USA
– materiály používané v rámci letných výchovno-rekreačných táborov boli adaptované z materiálov, ktoré používajú v tomto stredisku
– odborný konzultant našej neziskovej organizácie pre prácu s deťmi

Dennis C. Daley, PhD., Associate Professor of Psychiatry and Social Work and Chief of Addiction Medicine Services (AMS) na Western Psychiatric Institute and Clinic (WPIC) of the University of Pittsburgh Medical Center in Pittsburgh, PA.
– konzultant našej neziskovej organizácie; dal nám súhlas k prekladu viacerých z jeho kníh
– v práci s našou cieľovou skupinou používame tri z jeho príručiek – Zvládanie hnevu, Prevencia recidívy a Zotavovanie sa zo závislosti.
Associates In Accomplishment, Inc., Holland, Michigan
Jobs for Life, Raleigh, Severná Karolína
70×7 Life Recovery, Holland, Michigan

Členstvo v medzinárodných organizáciách:
ISAAC – International Substance Abuse and Addiction Coalition
– členom od roku 2007

O nás

Ďaľšie informácie o Živote bez závislostí, n.o.

V prípade, že máte otázky ohľadne Života bez závislostí, n. o., prosíme vás, aby ste vyplnili formulár a odoslali vaše dotazy. Odpovieme vám v čo najkratšom možnom čase.

    captcha

    Dole napíšte vygenerovaný bezpečnostný kód: