Nezisková organizácia napĺňa svoje poslanie v spolupráci s inštitúciami a jednotlivcami doma i v zahraničí. Spolupráca je konaná na základe dohody zúčastnených partnerov a jej cieľom je zvýšenie kvality a efektívnosti služieb. Prínosom takejtoo spolupráce je aj vzájomné spoznávanie sa zúčastnených subjektov a možnosť ich synergického pôsobenia.

Doma:

Spolupráca s inštitúciami:
– Odborný liečebný ústav psychiatrický, Predná Hora http://www.olup-prednahora.sk/

– Centrum pre liečbu drogových závislostí, Košice http://www.cpldz-kosice.sk/
– OZ Nelegál, resocializačné zariadenie Šurany http://www.nelegal.eu/
– Dom na polceste, Veľký Slavkov http://www.domnapolceste.sk/
– OZ Progresfem, Poprad https://www.progresfem.sk/
– Detský domov, Poprad http://ded-poprad.sk/
– MsÚ Poprad https://www.poprad.sk/mestsky-urad.phtml?id5=19937
– Obecný úrad Štôla https://www.stola.sk/
– Základná škola, ul. Jarná, Poprad https://jarna.edupage.org/
– Obchodná akadémia Poprad https://oapoprad.edupage.org/
Reštartni sa, o. z. Bratislava  oz restartni sa
– Cirkvi a ich zariadenia

Spolupráca v oblasti praktickej výučby:
– Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku (Katedra sociálnej práce) http://www.ku.sk/index.php/fakulty-a-pracoviska/pedagogicka-fakulta
– Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva (Detašované pracovisko v Spišskej Novej Vsi) https://www.fsvaz.ukf.sk/index.php/sk/
– Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave (Detašované pracovisko v Rožňave) http://www.vssvalzbety-roznava.sk/

Nadácie podporujúce našu prácu
– Nadácia HTA Slovakia, Banská Bystrica
– Nadácia Chemosvit, Svit
– Nadácia Pontis https://www.nadaciapontis.sk/
– Komunitná nadácia Bratislava http://www.knb.sk/hlavna-stranka.html?page_id=193
– Nadácia Orange https://www.nadaciaorange.sk/sk
– Nadácia pre deti Slovenska http://www.nds.sk/
– Nadácia VÚB https://www.nadaciavub.sk/

Inštitúcie a spoločnosti podporujúce našu prácu:

Bratská jednota baptistov https://www.baptist.sk/
– Rada BJB
– cirkevná stanica Mengusovce-Štôla
– zbor Košice

Apoštolská cirkev na Slovensku http://www.acsr.sk/
– zbor Poprad
– zbor Bratislava

– M.S. Group, a. s. Banská Bystrica
– Corroll, s. r. o. Poprad
– Poprad24 https://poprad.dnes24.sk/
– Neos, o. z.
– Joy, o. z.
– ENGLER ELEKTRO, s.r.o. http://www.engler.eu.sk/contact.html
– Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky https://banky.sk/citibank-europe-plc-pobocka-zahranicnej-banky/
– Slovak Telekom, a.s. https://www.telekom.sk/
– T-Mobile Slovensko, a.s.
– Tlačiareň a vydavateľstvo Slza, s.r.o.

Zahraničie:

Center for Substance Abuse Prevention of the US Department of Health and Human Services
– preklad a adaptácia materiálov Centra používaných v rámci experimentálneho overovania prevenčného materiálu podporného vzdelávania v Spišskej Novej Vsi

Jerry Moe, National Director of the Betty Ford Center Children´s Program in Rancho Mirage, California, USA
– materiály používané v rámci letných výchovno-rekreačných táborov boli adaptované z materiálov, ktoré používajú v tomto stredisku
– odborný konzultant našej neziskovej organizácie pre prácu s deťmi

Dennis C. Daley, PhD., Associate Professor of Psychiatry and Social Work and Chief of Addiction Medicine Services (AMS) na Western Psychiatric Institute and Clinic (WPIC) of the University of Pittsburgh Medical Center in Pittsburgh, PA.
– konzultant našej neziskovej organizácie; dal nám súhlas k prekladu viacerých z jeho kníh
– v práci s našou cieľovou skupinou používame tri z jeho príručiek – Zvládanie hnevu, Prevencia recidívy a Zotavovanie sa zo závislosti.
Associates In Accomplishment, Inc., Holland, Michigan
Jobs for Life, Raleigh, Severná Karolína
70×7 Life Recovery, Holland, Michigan

Členstvo v medzinárodných organizáciách:
ISAAC – International Substance Abuse and Addiction Coalition
– členom od roku 2007

Ďaľšie informácie o Živote bez závislostí, n.o.

V prípade, že máte otázky ohľadne Života bez závislostí, n.o., prosíme vás, aby ste vyplnili formulár a odoslali vaše dotazy. Odpovieme vám v čo najkratšom možnom čase.

captcha

Dole napíšte vygenerovaný bezpečnostný kód: