Nauč sa milovať svoj tieň (nie báť sa ho): tri kroky ako akceptovať seba

Obrázok článku - Nauč sa milovať svoj tieň

Existuje porekadlo, ktoré sa používa v súvislosti s tými, ktorí sú veľmi bojazliví: „Bojí sa aj vlastného tieňa.“ Táto tak trocha zdanlivá výčitka má aj duchovný význam. V podstate každý z nás má svoju tienistú stránku – tú časť seba, ktorá je zabalená v egu a reaguje zo strachu a nezahojených zranení. Ak ju popierame alebo sa za ňu hanbíme, nikdy sa naplno nespojíme so sebou ani sa neuzdravíme. V skutočnosti sa nemôžeme mať naozaj radi, ak milujeme len niektoré konkrétne časti seba. Musíme sa prijať úplne, aby sme neustále neutekali pred svojím vlastným tieňom. S ohľadom na uzdravovanie je schopnosť prijať samého seba a mať voči sebe súcit životne dôležitá. Ak to neurobíme, môže to mať fatálne následky.

Posúvať sa dopredu, integrovať aj svoje tienisté stránky a začať akceptovať celého seba je proces, ktorý zahŕňa tri kroky:

Osobnú inventúru – začni tým, že sa pozrieš hlboko do svojho vnútra. Urob si zoznam vecí, ktoré máš na sebe rád. Môže to zahŕňať všetko od toho, čo je na povrchu (t. j. výzor, štýl, tetovačky, bez tetovania…) až do hlbín duše. Potom si urob zoznam tých vecí, ktoré na sebe nemáš rád. Opäť tam môže byť to, čo je na povrchu, ale aj správanie, pocity a reakcie voči iným.

Pomenovanie a spoznanie tienistých stránok – tu sa to môže javiť trocha zložité. Ak si si medzi veci, ktoré si si o sebe napísal, dal aj to, že sa ti nepáči tvoj nos, možno rozmýšľaš: „Mám pomenovať a spoznať svoj nos?“ Nie. Namiesto toho sa bližšie pozri na povrchné aspekty tohto zoznamu – na to, čo sa ti na sebe nepáči. Všimni si, čo naozaj hovoríš. Vidíš neistotu? Sebanenávisť? Haníš svoje telo? Ak je to tak, toto sú tie tienisté stránky, ktoré máš pomenovať a spoznať.

Popri správaní a reakciách, ktoré si napísal (t. j. hnev, vzdor, nevraživosť atď.), pomenuj podľa toho aj tie ostatné časti. Napr. ak sa voláš Joe, neistota môže byť uvedená ako „neistý Joe“. Tento menovací proces môže byť aj hlbším cvičením, kde objavuješ základy existencie konkrétnej tienistej stránky a stále sa opakujúcej témy. Týmto spôsobom môže byť neistota pomenovaná „nie som dostatočný.“ Pri názvoch môžeš byť oveľa kreatívnejší, ale pamätaj, že máš byť súcitný. Toto určite nie je cvičenie, v ktorom by si sa mal šikanovať nejakými nadávkami.

Keď si svoju tienistú stránku pomenoval, je čas spoznať ju. Odkiaľ sa vzala? Akú rolu hrala v minulosti? Akú rolu hrá teraz? Čo potrebuje? Do akej miery ťa ovláda? Ako si s ňou spojený? Priznávaš sa k nej? Vyhýbaš sa jej? Alebo ju idealizuješ podobne ako niektorí idealizujú svoje závislosti (napr. bulímiu, závislosť od práce atď.)?

Súcit a odpustenie – teraz, keď si pomenoval a spoznal svoje tienisté stránky, maj s nimi súcit a odpusti si. Doslova sa s každou tou časťou porozprávaj alebo jej napíš list (ak sa ti rozhovor javí ako príliš nepohodlný alebo nemáš dostatočné súkromie). Nech každá tienistá stránka vie, že ju vidíš, priznávaš sa k nej a pracuješ na tom, aby si jej porozumel. Poďakuj sa jej za jej rolu v tom, že si doteraz prežil, keďže každá tvoja tienistá stránka bola vytvorená v snahe prežiť životné okolnosti.
Toto poznanie ti pomôže začať vnímať súcit s každou tvojou tienistou stránkou. Tieto stránky sú ako zranené deti, ktoré sa správajú najlepšie ako vedia, aby predišli budúcim zraneniam. Takže teraz sa od teba žiada prejaviť podobný súcit a odpustenie, ako by si prejavil dieťaťu, ktoré má záchvat v reakcii na nejakú stratu alebo ktoré odmieta hovoriť kvôli obrovskému strachu. Teraz si rodičom týchto zranených detí, ktoré nazývaš svojimi tienistými stránkami.

Buď milujúci rodič a príjmi tieto svoje súčasti. Nie sú odporné. Sú to tvoje vnútorné deti a potrebujú tvoju lásku, prijatie a odpustenie. Keď im to začneš ponúkať, zistíš, že viac nekričia o tvoju pozornosť ani neovládajú tvoj vnútorný ani vonkajší domov – nie sú to viac nejaké monštrá, ktorých si sa bál alebo ťa zosmiešňovali, ale sú to len zranené, zanedbané deti, ktoré sa teraz cítia bezpečne, pretože vedia, kam patria.

https://www.soberrecovery.com/recovery/learn-to-love-not-fear-your-shadow-3-steps-to-accepting-you/