5 kľúčových komponentov pre úspešné dlhodobé uzdravovanie

Krátkodobý úspech v uzdravovaní je pomerne priamočiary. Vyžaduje si, aby človek vytriezvel a zostal triezvym krátky čas. Pravdou je, že toto dokáže urobiť veľa aktívnych závislých. V skutočnosti je to dôvod, pre ktorý sa mnohí odmietajú identifikovať ako závislí; pretože veria, že dokážu prestať kedykoľvek a obyčajne túto hypotézu aj úspešne otestovali.

No dokázať prestať na krátky čas neurčuje, či je dotyčný závislý alebo nie, o nič viac než to, ako keď človek dočasne nemá bolesť na hrudi, čo tiež neurčuje to, či je chorý na srdce alebo nie. Prestať nie je to najťažšie – ale zostať triezvym a pracovať na tom, čo sa volá skutočné uzdravovanie a čo si vyžaduje veľké úsilie.

Inými slovami – zostať triezvym je len špička ľadovca. Skutočné uzdravovanie je o riešení fyzického, spirituálneho, emocionálneho a/alebo psychického odpojenia v celej osobnosti a nie len v dôsledku výslednej choroby závislosti. Preto je nevyhnutné zapojiť do toho všetky nevyhnutné zložky a udržiavať úsilie, aby dotyčný na novej ceste vytrval.

Tu je päť hlavných komponentov, ktoré ti pomôžu dosiahnuť dlhodobý úspech v uzdravovaní:

1. Zúčtovateľnosť
Prevziať zodpovednosť za svoje vlastné činy a viac ich nerobiť je kľúčom k úspešnému uzdraveniu. Nie je to len o náprave viditeľných krívd. Je to uvedomenie si zodpovednosti, ktorú máme voči iným, voči sebe a voči vesmíru. Okrem toho je to protikladom sebeckého života, ktorý je vládcom aktívnej závislosti.

2. Integrita
Mať integritu je integrálnou súčasťou uzdravovania. V aktívnej závislosti bujnie negatívne správanie či myšlienkové procesy klamstva, manipulácie a racionalizácie. Žiť úprimne, čestne a eticky (s inými a so sebou) znamená žiť v súlade s uzdravovaním a nie s recidívou.

3. Životné zručnosti
Nadobudnutie životných zručností je pre úspešné uzdravovanie podstatné. Počas aktívnej závislosti je veľká väčšina (ak nie všetky) životných zručností nefunkčná, preto je nevyhnutné vedieť, ako byť v uzdravovaní úplne sebestačný. Okrem toho je nevyhnutné naučiť sa viac než len zručnosti na prežitie, ale nadobudnúť také zručnosti, ktoré ti budú pomáhať žiť život naplno a nielen ho prežívať. Kľúčom je teda učiť sa zdravo veci zvládať, komunikovať, mať zdravé hranice atď.

4. Osobný rast/uzdravovanie
Usilovanie sa o osobný rast a uzdravovanie je to najdôležitejšie s ohľadom na dlhotrvajúci úspech v uzdravovaní. Zostať triezvym a vyhýbať sa recidíve je oveľa ľahšie, keď začneš riešiť skryté problémy a spúšťače. Práve v holistickom uzdravovaní tkvie rozdiel medzi obyčajnou triezvosťou a reálnym uzdravením.

Keďže častou reakciou na tento výrok je defenzíva, uvažuj o tejto analógii: keď diabetik 2. typu dostane pomocou inzulínu pod kontrolu cukor, no naďalej sa bude zle stravovať a nebude cvičiť, zdravotné problémy budú naďalej pretrvávať a bude sa to prejavovať v iných ochoreniach. Takže hoci sa môže zdať, že prejavy choroby (diabetu) sú pod kontrolou, životný štýl nie je. A okrem toho dysfunkčné odôvodňovanie skrývajúce sa za nedostatkom starostlivosti o seba je stále veľmi aktívne a škodlivé.
Závislosť funguje rovnako a je to takisto choroba. Ak sa nevyriešia skryté problémy a nedôjde k holistickým zmenám v životnom štýle, nedôjde k dosiahnutiu reálneho uzdravenia. Naďalej sa budú prejavovať zdravotné problémy a ukážu sa v iných formách dysfunkcie; je to niečo, čomu reálne uzdravovanie predchádza.

5. Spiritualita
Keďže nie sme len ľudské bytosti, ktoré zažívajú duchovné skúsenosti, ale sme duchovné bytosti s ľudskými skúsenosťami, musíme spiritualitu začleniť do svojej každodennej praxe, aby sme si udržali holistické zdravie. Nemôžeme opomenúť nijakú časť svojej bytosti, keď riešimi akúkoľvek neprepojenosť, ktorá podporovala škody vo fáze aktívnej závislosti. Preto je vyhľadávanie a udržiavanie duchovnej praxe nevyhnutné, ak sa chceme vyhnúť recidíve a prežívať v uzdravovaní nielen úspech, ale aj vnímanie prebudenia sa a rozvíjania svojho nového ja.

Aplikovanie týchto piatich kľúčov k úspechu v uzdravovaní funguje nielen k tomu, aby sme predišli recidíve, ale pomáha nám to aj budovať silný charakter a zároveň rozvíjať svoje vnútro a posúvať sa smerom k ďalšej etape na svojej životnej ceste.

https://www.soberrecovery.com/recovery/5-key-components-to-long-term-recovery-success/?utm_source=blog&utm_campaign=CO_511371/