Prevencia začína pri stole

Prevencia začína pri stole

Jedna z nezabudnuteľných spomienok na moje detstvo sú spoločné večere s mojou rodinou. Mama robila všetko preto, aby sme ako rodina večerali spolu – podobne, ako to bolo vtedy, keď vyrastala. Mama aj stará mama boli vynikajúce kuchárky, no v skutočnosti to nikdy...