Puto, pripútanie sa („atačment“)

Puto, pripútanie sa („atačment“)

„Atačment“ je prirodzené puto, ktoré sa rozvíja medzi rodičom a dieťaťom. Obyčajne je toto puto pozitívne a bezpečné, no keď si deti nerozvinú so svojimi rodičmi bezpečné puto, môžu vnímať svet ako nebezpečný a v konečnom dôsledku nebudú dôverovať iným ľuďom, ani...