06 júl
 • By ZBZ Admin
 • Cause in

Nauč sa milovať svoj tieň (nie báť sa ho): tri kroky ako akceptovať seba

Existuje porekadlo, ktoré sa používa v súvislosti s tými, ktorí sú veľmi bojazliví: „Bojí sa aj vlastného tieňa.“ Táto tak trocha zdanlivá výčitka má aj duchovný význam. V podstate každý z nás má svoju tienistú stránku – tú časť seba, ktorá je zabalená v egu a reaguje zo strachu a nezahojených zranení. Ak ju popierame […]

Čítať ďalej >>
28 jún
 • By ZBZ Admin
 • Cause in

Sedem vecí, ktoré získaš, keď dnes nebudeš piť

Ako uzdravujúci sa jednotlivci si neustále pripomíname, čo by sme stratili, keby sme začali piť, no obyčajne veľmi nerozmýšľame nad tým, čo získame, keď piť nebudeme. Ak k uzdravovaniu pristupujeme z pozície vďačnosti, objavujeme všetky možné spôsoby, ktoré nám prinášajú výhody, keď sme triezvi. Všetci si uvedomujeme fyzickú a finančnú slobodu, ktorú nám zaručuje triezvosť. […]

Čítať ďalej >>
16 jún
 • By ZBZ Admin
 • Cause in

5 kľúčových komponentov pre úspešné dlhodobé uzdravovanie

Krátkodobý úspech v uzdravovaní je pomerne priamočiary. Vyžaduje si, aby človek vytriezvel a zostal triezvym krátky čas. Pravdou je, že toto dokáže urobiť veľa aktívnych závislých. V skutočnosti je to dôvod, pre ktorý sa mnohí odmietajú identifikovať ako závislí; pretože veria, že dokážu prestať kedykoľvek a obyčajne túto hypotézu aj úspešne otestovali. No dokázať prestať […]

Čítať ďalej >>
25 máj
 • By ZBZ Admin
 • Cause in

Tri dôvody, prečo je snaha o dokonalosť škodlivá

Ako uzdravujúci sa závislí sa usilujeme byť tými najlepšími. Dobre si uvedomujeme problémy, ktorým sme v minulosti čelili, takže prekonávať prekážky a dospieť k triezvosti je pre nás motiváciou. Kvôli všetkým chybám z minulosti sa usilujeme robiť všetko, čo sa dá, aby sme boli dokonalí alebo perfektní. Ale čo je dokonalosť? Často čelíme ťažkostiam len […]

Čítať ďalej >>
21 apr
 • By ZBZ Admin
 • Cause in

Prečo keď je niekto závislý, neznamená to, že je zlý

Keď som vytriezvela, cítila som sa veľmi previnilo – nielen kvôli veciam, ktoré som urobila počas mojej aktívnej závislosti, ale aj kvôli závislosti samotnej. Mala som pocit, že závislosť bola moja vina a že je to výsledkom toho, že som hrozný človek. Pre mňa bola závislosť fyzickým predstaviteľom toho, že so mnou po morálnej stránke […]

Čítať ďalej >>
15 apr
 • By ZBZ Admin
 • Cause in

Sedem spôsobov podporovania tvojho imunitného systému počas uzdravovania

Keď je tvoj imunitný systém nedostatočný a užívaš drogy alebo alkohol, existuje výrazne zvýšené riziko, že si privodíš ďalšie choroby. Je známe, že látky oslabujú imunitu a samotný alkohol môže spôsobovať podvýživu blokovaním skladovania dôležitých vitamínov v pečeni. Taktiež môže dôjsť k zníženiu počtu bielych krviniek, čo takisto sťažuje boj organizmu s chorobami. Všetko toto […]

Čítať ďalej >>
01 apr
 • By ZBZ Admin
 • Cause in

10 spôsobov ako zvládať stres a úzkosť uprostred globálnej paniky

Medzi populárne diskusné témy v uzdravujúcich sa komunitách – ešte pred pandémiou – patril spoločný výskyt posttraumatickej stresovej poruchy či nepriaznivých skúseností z detstva a poruchy užívania látok. Podľa Veteránskej zdravotnej administratívy je posttraumatická stresová porucha silným prediktívom recidívy u pacientov s poruchou užívania látok. Už tento samotný fakt by mal zaujať pozornosť tých v […]

Čítať ďalej >>
25 mar
 • By ZBZ Admin
 • Cause in

Drž sa viery: Ako zostať triezvy v ťažkých časoch

V časoch krízy alebo zvýšenej úzkosti (osobnej alebo globálnej) sú kľúčom mechanizmy zvládania. Pre tých z nás, ktorí sme sa kedysi kvôli úteche či kontrole veľmi spoliehali na látky alebo procesy, je možnosť návratu k tomu, čo je pre nás najznámejšie, takisto veľmi výrazná. No keby sme tak urobili, to by jednoducho vytvorilo ďalšiu krízu. […]

Čítať ďalej >>
18 mar
 • By ZBZ Admin
 • Cause in

Rozdiel medzi súcitom a spoluzávislosťou

Ľudia si často zamieňajú súcit so spoluzávislosťou. V skutočnosti je to tento zmätok, ktorý umožňuje ľuďom v aktívnej závislosti zotrvať v nej, vrátiť sa k nej alebo odmietať pokračovať v uzdravovaní. Dôvod, prečo nebojujú proti týmto nejasnostiam je to, že to prospieva ich egu. Lenže tým nijako nepodporujú svoje holistické zdravie ani bezpečnosť. Samozrejme, že […]

Čítať ďalej >>
16 mar
 • By ZBZ Admin
 • Cause in

Ako vysvetliť svoje uzdravovanie deťom

Zápasíš o svoje uzdravovanie. Už sa ti podarilo prekonať ohromné prekážky a zo všetkých síl sa usiluješ vydláždiť si svoju novú cestu k triezvemu životu. Nie je to ľahké – vôbec nie – ale konečne máš pocit hrdosti kvôli tomu, čo sa ti už podarilo zvládnuť. Niet pochýb, že téma uzdravovania je veľmi citlivý predmet. […]

Čítať ďalej >>