Články v kategórii

Spoluzávislosť

SPOLUZÁVISLOSŤ

SPOLUZÁVISLOSŤ

Alkoholizmus, podobne ako iné závislosti, ovplyvňuje všetkých členov rodiny – stávajú sa „spolu-závislými“. Spoluzávislí sa postupne dostávajú do stavu, kedy sa v dôsledku alkoholizmu v rodine všetka ich […]

preèítajte si viac