Hry, ktoré hrajú narcisti

Jedna vec, ktorú je dôležité si uvedomiť je, že narcisti hrajú hry, ktorým ostatní nemôžu rozumieť. Je to preto, lebo pravidlá sa menia počas hry. Aby si tieto hry lepšie pochopila, môžu ti pomôcť niektoré základné koncepty. Keď si budeš myslieť, že si prišla na to,...