Ako milovať človeka, ktorý je vo svojej závislosti aktívny

Často ako najbližší tých, ktorí sú v aktívnej závislosti, čelíme dileme, ako sa máme cítiť alebo reagovať na človeka, ktorý je v spároch tejto choroby. Sme bombardovaní výrazmi, ktoré v našom vnútri vyvolávajú odpor. Slová a frázy ako „vzdaj sa toho“, „odstrihni sa“ či „prísna, resp. tvrdá láska“ v nás vyvolávajú nepohodu, ktorá môže mať rôznu intenzitu v závislosti od stupňa našej spoluzávislosti v danom vzťahu. Napokon – veď ich milujeme. Chceme, aby boli šťastní, aby ich nič nebolelo a o tom je láska, však? Omyl.

Láska nie je chcieť vidieť niekoho šťastného, ale zdravého. Neznamená to chrániť ich pred bolesťou, ale chápať, že tá bolesť je súčasťou ich rastu a uzdravovania. Snažiť sa o to, aby bol niekto šťastný a imúnny voči dôsledkom svojich činov je protikladom lásky. Je to umožňovanie.
Umožňovanie môže vyzerať ako láska, pretože bráni našim blízkym, ktorí sú aktívne závislí, aby prežívali utrpenie spôsobené emocionálnymi dôsledkami. Bráni im prežívať strach a osamelosť. No práve tieto nepríjemné pocity sú presne tým, čo tvoj blízky potrebuje prežívať, aby vyhľadal pomoc. Práve dôsledky, vrátane tých emocionálnych, sú silou, ktorá ženie jednotlivca – či je v aktívnej závislosti alebo nie – k tomu, aby sa usiloval o zmenu.

To je dôvod, prečo ochrana blízkych pred negatívnymi emocionálnymi dôsledkami bráni príležitostiam pre ich napredovanie a uzdravovanie a udržiava ich v aktívnej závislosti. Tento prístup ich v podstate udržiava v chorobe a robiť to jednoducho preto, aby sme sa my v ich utrpení cítili lepšie, je protikladom nesebeckosti – je to sebecké!
Aj keď by sme chceli vyslobodiť našich blízkych, ktorí sú v aktívnej závislosti, z nepríjemných emócií a ochrániť ich pred utrpením spôsobeným bolestivými následkami ich činov, musíme ich dostatočne milovať, aby sme im dovolili prejsť procesom ich vlastnej životnej cesty.

Ak ich skutočne milujeme a chceme, aby sa uzdravili, nemôžeme byť sebeckí. No zároveň nemôžeme byť úplne nesebeckí a preto musíme mať radi aj seba. Súčasťou pomoci závislému je to, aby sme pomáhali aj sebe a to tak, že sa budeme mať primerane radi a budeme sa o seba primerane starať. Nemôžeme dovoliť, aby nás druhí používali či zneužívali, aby prekračovali naše hranice a vystavovali nás toxickej energii aktívnej závislosti, pretože keď neškodíme sebe, neškodíme ani iným. Chceme milovať svojich blízkych, ktorí zápasia so závislosťou, no skutočná láska bez podmienok začína zvnútra.

Keď urobíme kroky k tomu, aby sa naše vlastné potreby a hranice stali prioritou, aby sa prioritou stalo aj uzdravovanie a rast, požadujeme od iných, ktorých máme blízko seba, aby robili to isté. Takéto praktizovanie zdravej sebalásky nám umožňuje milovať druhých bez potreby kontrolovať ich, čo je zakorenené v strachu. Umožňuje, aby boli naše interakcie s tými, ktorých milujeme, založené iba na láske.

https://www.soberrecovery.com/recovery/how-to-properly-love-an-active-addict-back-to-health/