Ako závislosť ovplyvnila môj pracovný život

Zneužívanie alkoholu a drog narušuje každý aspekt života závislého. Moja skúsenosť bola taká, že závislosť výrazným spôsobom ovplyvnila môj pracovný život. Často mi bolo jednoducho príliš zle na to, aby som dokázala ísť do práce. Svoju prácu som v stavoch „po opici“ vôbec nezvládala, potrebovala som si niečo dať, ináč som sa nevedela ani pohnúť z postele. Inokedy som potrebovala ísť von a zadovážiť si drogy, len aby som daný deň nejako prežila a cítila sa dobre.

Aký je odborný protokol?

Keď si v práci, je dôležité, aby si bol v najlepšej forme. Nezáleží na tom, akú robíš prácu, stále by si tam mal byť, správať sa ako odborník a urobiť to, čo je potrebné.
Ak to nie si schopný robiť, pretože závislosť ovplyvňuje tvoju výkonnosť, je to jasný znak toho, že potrebuješ vyhľadať pomoc skôr, než sa ti to celkom vymkne z rúk. Keďže si závislý, všetka zodpovednosť je fuč a máš na mysli iba jedno – aby si sa dostal k svojej droge. Je to zároveň každodenná práca, pretože závislosť spôsobuje, že svoju drogu potrebuješ každý deň. Predtým, než si schopný uvažovať o svojej profesionálnej práci, už si pohltený tým, že sa usiluješ splniť svoju dôležitejšiu úlohu.

Znaky závislého zamestnanca

Keď som brala drogy, nedokážem ti povedať, koľkokrát som musela volať do práce, že som chorá, pretože som sa nevedela pozbierať. Aj po roku, keď som prestala brať drogy, som v strese stále veľmi pila. Chodila som neskoro spať, do práce som sa ledva dovliekla a cítila sa potom celý deň mizerne.

Nedokázala som podávať primeraný výkon, nevedela som jasne rozmýšľať a ledva som sa na svoju prácu dokázala sústrediť. Možno som niektorých aj odplašila, pretože asi boli také rána, kedy bolo zo mňa cítiť alkohol. Keď som prišla do práce po nočnej žúrke, mala som zahmlený mozog a bola som celkom vyčerpaná. Cítila som sa zmätená, oťapená a neschopná vykonávať viacero úloh tak, akoby som to za normálnych okolností zvládala.

Hoci som to väčšinu času dokázala utiahnuť a tvárila som sa ako funkčný človek, boli obdobia, keď sa na mňa sťažovali – na moju výkonnosť, na chyby a na zlý úsudok. Všetko to bolo následkom toho, že som predošlý večer príliš veľa pila.

Kde nasledujem závislosť

V mojom živote nastal čas, kedy sa mi moja závislosť a životný štýl vymkli spod kontroly a vedela som, že s tým musím niečo urobiť. Nakoniec sa mi konečne podarilo vytriezvieť a po dlhej ceste som hrdá na to, že môžem povedať, že sa každé ráno prebúdzam s dobrým pocitom – už nemám žiadne stavy „po opici“, neprežívam úzkosť z toho, čo prinesie deň a žijem s čistou hlavou a pozitívnym postojom.

To sa prirodzene premietlo aj na moje pracovisko, kde som sa stala lepšie zorganizovanou, zameranou na cieľ a sústredenou a dokázala som si dokončiť školu, získať titul a zvládať pritom prácu na plný úväzok, čo by sa nikdy nestalo, keby som pila a drogovala.

V týchto dňoch oveľa lepšie rozumiem svojej závislosti a ráno sa viac nepotrebujem trápiť kvôli tomu, čo prinesie deň alebo ako sa budem cítiť. Viem, že keď sa prebudím, budem sa cítiť približne rovnako ako v predchádzajúci deň, budem triezva, plná energie a pripravená na všetko, čo príde.

Môj pracovný život v mojej práci je stabilný a predvídateľný a je to niečo, na čom v mojej odbornej oblasti veľmi rada pracujem. Cítim sa pohodlne a bezpečne, pretože viem, že som celkom schopná dať mojej práci – aj ľuďom okolo seba – všetko, čo si vyžadujú a že používam svoje schopnosti a zručnosti tak, ako sú potrebné.

https://www.soberrecovery.com/recovery/how-addiction-impacted-my-work-life/?utm_source=newsletter&utm_campaign=CO_522184/