Skúmanie a oslobodzujúci proces uzdravovania

V aktívnej závislosti sa jedinou prioritou stáva zneužívaná látka. Rodina, priatelia, práca, domáci maznáčikovia a dokonca aj deti idú celkom pomimo. A, samozrejme, pomimo ide aj vlastné ja. Z toho dôvodu sa opustenie stáva prevládajúcou témou v aktívnej závislosti. U detí a dospelých detí závislých sa prejavuje ako akútny symptóm – problémy s opustenosťou v dôsledku emocionálneho a fyzického zanedbávania a zanechania. Okrem toho obidve populácie – dospelé deti závislých aj aktívni závislí – opúšťajú pred liečbou seba, svoje fyzické, emocionálne, psychické aj duchovné potreby.

Táto téma sa prejavuje aj u ostatných blízkych, súrodencov, rodičov a priateľov s pocitmi, ktoré kolíšu medzi panikou a znepokojením nad náhlou absenciou či zmiznutím, a hnevom a hlbokým žiaľom nad tým, že dotyčný bol opustený, použitý a/alebo odmietnutý. Príliš často sa títo jednotlivci stávajú spoluzávislí a nevedomky umožňujúci cez ich reakcie na túto skúsenosť a zúfalé úsilie zastaviť to, aby to ďalej nepokračovalo ani sa to viac neopakovalo.

Z týchto dôvodov sa opustenie stáva obrovskou prekážkou pre všetkých zúčastnených. Členovia rodiny, priatelia a ostatní blízki uzdravujúcich sa zápasia so spoluzávislosťou a následným vzdorom. Uzdravujúce sa dospelé deti závislých, ktoré boli opustené závislými rodičmi, a uzdravujúci sa závislí, ktorí opustili samých seba a iných alebo ktorí sa cítili opustení priateľmi a rodinou v dôsledku „tvrdej lásky“, zápasia s prekonávaním zármutku a strachu ako aj s podvedomými snahami opätovne vytvoriť a prehrávať tieto bolestivé skúsenosti.

No v uzdravovaní nie je podstatné, ktorá kategória či odôvodnenie sa naň vzťahuje. Pre každého je nevyhnutné, aby začal skúmajúce a oslobodzujúce snahy o návrat a obnovu.

Späť k začiatkom

Každý vrátane uzdravujúceho sa jednotlivca, detí (dospelých či iných), členov rodiny, priateľov a ďalších blízkych zapletených do danej situácie, musí začať skúmanie a ozdravný proces v snahe opäť získať spojenie so samým sebou a vrátiť sa k tomu, kým naozaj bol pred jeho bolesťou – k svojmu skutočnému ja – a k osobe, akou má potenciál byť. Tento proces začína prácou na vnútornom dieťati. Prečo? Pretože dieťa – skutočné dieťa alebo to vo vnútri – je to, ktoré prežíva a je najviac ovplyvnené opustením. V ideálnom prípade prebieha tento proces s asistenciou odborného poradcu, terapeuta, duchovného vodcu či kouča, ktorí dokážu určiť individuálne potreby dotyčného a podľa toho ho viesť. Bez ohľadu na to, ktorú kategóriu odborníka si zvolíš, prvým krokom pre určenie toho, ako si sa oddelil od seba samého, je návrat – vo svojej mysli – do času pred prvým hlbokým žiaľom, traumou či bolestivou udalosťou, ktoré sa v tvojom živote odohrali. Aby si to urobil, jednoducho sa v mysli prenes naspäť k svojej prvej bolestivej spomienke a všímaj si svoj chronologický vek. Potom si v hlave vytvor predstavu seba kdekoľvek v rozmedzí od určitého dňa až po rok pred týmto momentom.

Poznámka: Byť neschopným spomenúť si na čas pred touto prvou traumatickou skúsenosťou nie je neobvyklé a to najmä s ohľadom na skoré traumy a zablokované spomienky. Ak to preto nedokážeš urobiť, jednoducho sa vráť do nejakého šťastného okamihu vo svojom detstve, hoci je to len nejaký záblesk alebo niečo veľmi krátke.

Keď si sa vrátil do tohto momentu v čase, začni pozorovať seba samého ako dieťa – to, ktoré ešte nezažilo bolesť. Začni ho skúmať. Polož mu niekoľko dôležitých otázok: Aké sú tvoje sny? Čo ti prináša najväčšiu radosť? Akým človekom chceš byť? Akým človekom si teraz? Svoje odpovede si napíš. Potom si polož rovnaké otázky v dospelom veku – človeku, ktorým si dnes. Všimni si akékoľvek rozdiely.

Čím viac rozdielov existuje medzi odpoveďami tvojho vnútorného dieťaťa v porovnaní s dospelým človekom, tým viac práce je potrebné na skúmanie a oslobodenie tvojho skutočného ja. Keď sa tento proces začne, budeš na ceste duchovného a emocionálneho uzdravovania – procesu hojenia, zármutku a odpustenia potrebného na predchádzanie recidíve, seba-sabotovaniu a spoluzávislosti.

https://www.soberrecovery.com/recovery/the-search-and-rescue-process-of-recovery/