Päť najmylnejších predstáv o funkčných alkoholikoch

Keď väčšina ľudí myslí na alkoholika, predstavuje si niekoho v ošúchaných šatách s neupravenými vlasmi bez práce a najpravdepodobnejšie na ulici. To nie je vždy pravda. V protiklade k tomuto stereotypu môžu byť alkoholici veľmi úspešní a vzdelaní, no jednoducho majú problém s pitím, ktoré nedokážu ovládať a to ani vtedy, keď sa zdá, že všetko ostatné v živote majú pod kontrolou.

Každý z nás pravdepodobne už počul výraz „funkčný alkoholik“, ale čo to v skutočnosti znamená? Jediný rozdiel medzi alkoholikom a funkčným alkoholikom je, že funkčný alkoholik si ešte dokáže udržať prácu, má úplnú rodinu a plní si väčšiu zodpovedností, kým má zároveň veľmi blízky vzťah k alkoholu.

Nižšie je uvedených niekoľko z najrozšírenejších mylných predstáv o vysoko funkčných alkoholikoch, ktorým ľudia bez choroby závislosti nemusia rozumieť.

1. Nepotrebujú liečbu – toto je najrozšírenejšia mylná predstava. Len preto, že niekto zdanlivo zvláda svoje zodpovednosti, pričom veľa pija, neznamená to, že nepotrebuje pomoc. Funkční alkoholici môžu mať pred aj za menom veľa titulov a tiež môžu mať vysoké postavenie, no v pozadí ich života sú oblasti, ktoré sú zamotané. Môžu zabúdať na významné výročia a hoci sa toto môže zdať ako niečo nevinné, podobné záležitosti môžu naznačovať, že veci nefungujú tak dobre ako sa zdá.

2. Pijú len preto, aby sa po práci uvoľnili – to môže byť pravda, ale to, čo je znepokojujúcejšie je skutočnosť, prečo majú pocit, že sa každý deň po práci potrebujú napiť. Mnohí funkční alkoholici trpia v dôsledku duševných chorôb ako je depresia a úzkosť bez toho, aby si to uvedomovali. Hektický životný štýl a množstvo zodpovedností, ktoré majú v práci, ich môže odvracať od ich osobných problémov a keď prídu domov, cítia oprávnenosť napiť sa, pretože ich deň bol stresujúci. No tým len svoje nevyriešené veci odsúvajú a zároveň sa spoliehajú na svoj fyzicky a duševne nezdravý mechanizmus prežívania. Tieto veci nakoniec aj tak vyjdú na povrch a každodenný drink po práci len pridáva ďalší tlak už aj tak potlačeným emóciám, ktoré v sebe majú.

3. Nie sú skutoční alkoholici, lebo sa dokážu obmedziť – tento výrok je ďalší mýtus. Ak si ty alebo niekto, koho poznáš, funkčný alkoholik, možno povieš, že cez týždeň nepiješ alebo že piješ len víno či pivo. No tieto „obmedzenia“ sú presne tým, čo robí z človeka funkčného alkoholika, pretože si svoj alkoholizmus ospravedlňuje prostredníctvom týchto pravidiel. Tým, že takto prezentuje svoje hranice, vyvoláva dojem, že to zvláda, hoci v skutočnosti mimo verejnosti nijaké pravidlá nedodržiava. Funkční alkoholici sa často vyhýbajú spoločenským udalostiam či rodinným stretnutiam, aby tí druhí nevideli ich skutočné návyky. Toto je ďalší aspekt ich života, ktorý dokážu efektívne kontrolovať.

4. Sú dosť múdri na to, aby vedeli, kedy potrebujú pomoc – pravdou je, že mnohí funkční alkoholici sú vysoko vzdelaní a veľmi úspešní ľudia. No buď sa za svoj návyk príliš hanbia alebo sú voči nemu takí slepí, že nežiadajú pomoc. Ich pýcha môže spôsobiť, že o ich alkoholizme sa s nimi vôbec nedá hovoriť, pretože to obyčajne popierajú a nedajú sa ničím presvedčiť. Pre veľa ľudí je prirodzené uraziť sa, keď im niekto hovorí, čo majú robiť a to najmä vtedy, keď si myslia, že majú všetko pod kontrolou.

5. Keď nemôžu piť, nesprávajú sa rovnako ako ostatní alkoholici – hoci dotyčný môže byť navonok pokojný a usmievať sa, keď si však uvedomí, že na oslave nie je nijaký alkohol, vnútri funkčného alkoholika zúri búrka. Je to súčasť fasády, ktorú sa funkční alkoholici snažia udržiavať, aby ich ostatní z alkoholizmu nepodozrievali. Môžu byť podráždení a rušiť plány, súčasťou ktorých nie je alkohol, keďže potrebujú túto látku preto, aby sa mohli uvoľniť.

Funkčný alkoholizmus je narastajúci problém. Veľa funkčných alkoholikov si robí zo svojho stavu žarty, no pravdou je, že na konci dňa je alkoholik stále alkoholikom. Funkčný alkoholizmus musí byť liečený pomocou špecifického plánu šitého na mieru stresujúcich požiadaviek života funkčného alkoholika. Títo jednotlivci musia byť stále schopní kontrolovať dôležité veci vo svojom živote ako je rodina a kariéra a zároveň sa liečiť zo svojej choroby.

https://www.soberrecovery.com/addiction/5-biggest-misconceptions-about-high-functioning-alcoholics?utm_source=newsletter&utm_campaign=CO_435225/