Potrebuješ emocionálne uzdravenie?

Rozhodnúť sa vyhľadať odbornú pomoc je bezpochyby ťažké, keďže znaky silných emocionálnych ťažkostí sa nedajú vždy ľahko rozpoznať. Dokáže človek rozlíšiť prchavé pocity úzkosti od generalizovanej úzkostnej poruchy? Ako sa dá oddeliť smútok a depresia? Ako dlho môže človek dovoliť, aby sa prejavovali znaky emocionálneho, fyzického a behaviorálneho zápasu predtým, než sa rozhodne, že je čas hľadať pomoc?

Vonkajšie sily
Hoci to nie je vždy tak, krízy duševného zdravia môžu byť spôsobené vonkajšími silami a udalosťami. Často tieto udalosti predstavujú značne zložité situácie – úmrtia, rozchody, odlúčenia, rozvody atď. Každá z nich môže byť traumatizujúca a v človeku, ktorý ju prežíva, môže spôsobiť emocionálnu spúšť. Hoci každý reaguje na ťažkosti odlišne, niet pochýb o tom, že takáto udalosť môže poškodiť myseľ, ktorá bola predtým zdravá. To je dôvod, prečo je dôležité venovať pozornosť svojmu telu a mysli, keď prežívaš značné ťažkosti, aby si zistil, či na tebe táto trauma zanecháva negatívne dôsledky.

Kým spracovávame neférovú stigmu obklopujúcu získavanie duševnej pomoci, je nevyhnutné všímať si určité faktory strachu či varovné signály, ktoré majú sklon vyskytovať sa súčasne s poškodzovaním duševného zdravia. Tieto stopy môžu začínať ako emocionálne abnormality a prejavovať sa ako fyzická bolesť či problematické vzorce správania.

Smútok a hnev
Emocionálne a duševné indikátory naznačujúce, že by mohlo pomôcť odborné poradenstvo, zahŕňajú prežívanie neobyčajne intenzívnych a ohnivých pocitov. Medzi tieto pocity patrí aj smútok a hnev; hnev sa spája so zvýšenou podráždenosťou či výbušnosťou. Je zaujímavé, že naopak emocionálna otupenosť sa môže zmeniť na neobyčajný odpor voči aktivitám, ktoré predtým dotyčného tešili a napĺňali. Často sa to považuje za znak depresie, čo zaručuje návštevu terapeuta. Ďalšie emocionálne znaky, svedčiace preto, že by mohla byť užitočná odborná pomoc, zahŕňajú pocity vtieravých myšlienok, zabúdania či bezmocnosti.

Fyzické znaky
Môžu existovať aj fyzické znaky, ktoré naznačujú, že je potrebné obnoviť duševné zdravie. Patria medzi ne bolesti hlavy, brucha, zhoršená imunita, problémy so spánkom – prílišný spánok či ťažkosti so zaspávaním alebo častým prebúdzaním, chronická únava a dramatická zmena hmotnosti (úbytok alebo nadbytok). To, čo majú spoločné je, že sa opakujú, sú neobyčajné a ich príčina je neznáma. Takisto znaky, ktoré boli zo začiatku emocionálne, môžu celkom nabúrať organizmus človeka a tým kompromitovať fyzické zdravie dotyčného.

Vzorce v správaní
Zmena vzorcov správania sa často objavuje ako spôsob zvládania príznakov emocionálnych múk. Jedným z takýchto vzorcov je zneužívajúce správanie, či látkou (drogami/alkoholom), osobou (rodinou/priateľmi) alebo aktivitou (napr. sexom). Znamená to, že dotyčný podvedome hľadá extra podporu, čo je ďalší behaviorálny vzorec, ktorý sa môže rozvíjať spolu so značnými emocionálnymi ťažkosťami. Niekto s emocionálnym utrpením sa zrazu môže vyhýbať spoločenským situáciám, dovoliť, aby jeho správanie ovládala impulzívnosť, nutkavo sa kritizovať, prijímať zlú spätnú väzbu v práci či preberať zodpovednosť za problémy iných ľudí. Podobne ako emocionálne a fyzické príznaky, aj vzorce správania sa môžu vyskytovať súčasne s výraznými emocionálnymi ťažkosťami, ktoré boli dovtedy neobvyklé a ktorých príčina je neznáma.

Cesta k uzdraveniu
V dôsledku vyššie uvedeného je niekedy samoliečba nedostatočná. Odborné poradenstvo môže dotyčnému pomôcť, aby lepšie pochopil seba, rozvinul si emocionálnu jasnosť a podstúpil liečbu svojich duševných porúch. Hoci liečbu duševného zdravia stále obklopuje stigma, nikdy nebolo vnímané ako dôležitejšie a povedomie o duševnom zdraví nikdy nebolo vyššie ako dnes. Čím viac ľudí sa cíti v pohode ohľadom skúmania toho, čo sa odohráva v ich hlave a uvedomuje si, že liečba by im mohla pomôcť, tým viac sa zmenšuje stigma a tým bližšie sa dostávame k viac empatickej a informovanej spoločnosti.

https://www.soberrecovery.com/recovery/are-you-in-need-of-emotional-recovery/