Sedem dobrých zvykov, ktoré by mal mať každý závislý

Naše zvyky nám buď pomáhajú alebo nás ničia. Tie dobré môžu podporovať naše šťastie, kým tie zlé majú moc zobrať nám vnútorný pokoj a radosť. Keď sa uzdravuješ, je dôležité vyhradiť si čas na budovanie zvykov, ktoré budú obohacovať tvoju cestu a pomôžu ti tešiť sa z oveľa väčšej radosti v každom dni.

Tu je 7 dobrých zvykov, ktoré by mal mať každý uzdravujúci sa závislý:

1. Zdržiavať sa v prítomnosti pozitívnych ľudí. Keď sa uzdravuješ, je výborné, keď sa obklopíš pozitívnymi ľuďmi. Ak sa zvykneš izolovať, rozhodni sa, že z tejto bubliny ihneď vystúpiš. Ináč to môže skončiť tak, že v sebe budeš ukrývať negatívne emócie a skončí sa to recidívou. Mnohí uzdravujúci sa závislí v 12-krokových skupinách majú takisto pravidelný kontakt so svojimi sponzormi, aby mohli zostať zúčtovateľní a v spojení. Dobrý nápad je vždy zostávať v kontakte s minimálne jedným človekom, ktorý ti môže na tvojej ceste uzdravovania poskytnúť podporu a povzbudenie.

2. Usmievať sa. Úsmev je nákazlivý. Nielenže ti pomáha cítiť sa lepšie, ale má aj pozitívny účinok na ľudí v tvojom okolí. Zvykni si usmievať sa čo najčastejšie a prežívať každý deň so šťastným postojom voči iným.

3. Mať dostatok spánku. Nedostatok spánku môže spôsobiť, že budeš celý deň vynervovaný. Keď nemáš dostatok energie kvôli nedostatočnému spánku, môže ťa to vystresovať a stať sa spúšťačom pre recidívu. Staraj sa o seba a snaž sa ísť každý večer spať v rovnakom čase – je to jeden z najlepších návykov, aké si môžeš vytvoriť. Pomôže ti to mať každý deň oddýchnutú myseľ aj telo.

4. Dodržiavať rozpočet. Ak si si nikdy nerobil finančný rozpočet, urob si ho. Keď ho budeš mať, snaž sa ho čo najviac pridŕžať. Tí, ktorí si stanovia finančné limity a dodržiavajú rozpočty, sú obyčajne finančne úspešnejší než tí, čo to nerobia, takže je vynikajúce pestovať si tento návyk.

5. Stanoviť si ciele. Ďalší vynikajúci návyk v uzdravovaní je stanoviť si ciele. Stanovením krátkodobých a dlhodobých cieľov sa posúvaš k tomu, aby si ich naplnil. Zvykni si svoje ciele zapisovať. Keď ich uvidíš na papieri, zvýši sa tým pravdepodobnosť, že ich budeš dodržiavať. Z času na čas si takisto vyhraď čas, aby si zmeral svoj pokrok, prehodnotil svoje staré ciele alebo si dal celkom nové.

6. Byť voči iným štedrý. Keď sa budeš uzdravovať s láskavým a štedrým srdcom, budeš mať zo seba oveľa lepší pocit, tak sa snaž, aby sa to stalo tvojím zvykom. Dávať druhým je taká úžasná skúsenosť, ktorá nielenže spôsobí, že srdce prijímateľa bude vrúcne, ale rovnaké bude aj to tvoje. Vyhraď si čas, aby si pravidelne pomáhal iným vo všetkom, čo sa dá.

7. Zostávať duchovne inšpirovaný. Rovnako ako sa potrebuješ starať o svoje fyzické telo prijímaním potravy, aj tvoja duša potrebuje pravidelnú inšpiráciu. Pre niekoho to môže znamenať čítať si niečo povznášajúce. Pre iných to môže znamenať chodiť na 12-krokové stretnutia niekoľkokrát za týždeň. Zisti, čo tvojej duši poskytuje výživu a urob si z tých vecí návyk.

Udržiavať si dlhodobú triezvosť si vyžaduje, aby si si rozvíjal dobré návyky. Pri ich rozvíjaní sa môže zo začiatku zdať, že si to vyžaduje určité úsilie, no ich pravidelné aktívne praktizovanie napokon zmení tieto aktivity na automatickú súčasť života. Na tvojej ceste uzdravovania ťa tieto návyky môžu chrániť pred pokušením a udržať ťa na rovnej ceste – tej, ktorá vedie k životu žitému v jeho najväčšej plnosti.

https://www.soberrecovery.com/recovery/7-good-habits-every-recovering-addict-should-have/