11 znakov, ktoré naznačujú, že tvoja rodina je toxická

Mnohí jednotlivci, bez ohľadu na to, či sa uzdravujú alebo nie, si dobre uvedomujú rodinné ťažkosti. V skutočnosti má väčšina ľudí sladkohorkú skúsenosť so sviatkami presne z tohto dôvodu. Inými slovami povedané – dráma v rodine nie je pre väčšinu ľudskej rasy neznáma.

No medzi drámou, prebiehajúcou počas sviatkov a každodennou dysfunkciou, existuje obrovský rozdiel. Niektoré rodiny sú skutočne toxické a je pravdepodobné, že tí, ktorí v nich žijú, ochorejú.

Je tvoja rodina toxická?

Existuje veľa ohľadov, v akých môže byť rodina toxická. Hoci sa určité dysfunkčné alebo nezdravé správanie môže z času na čas objaviť u jedného či viacerých jednotlivcov v danej rodine, v toxických rodinách sa dysfunkcia prejavuje každodenne. Z toho dôvodu je dôležité všímať si vzorce správania a nie len ich príležitostný výskyt.

Tu je 11 znakov toxickej rodiny, o ktorých môžeš uvažovať, keď budeš rozmýšľať o konzistentných vzorcoch správania vo svojej rodine.

 1. Kontrolujú – rodiny, ktoré sa usilujú kontrolovať tvoj dospelý život tým, že sa miešajú do tvojich osobných záležitostí a rozhodnutí, sú určite kontrolujúce. Aj tie rodiny, ktoré používajú peniaze alebo odmeny ako formu kontroly sú rovnako vinné. Hoci v súvislosti s poskytnutím pôžičky dospelému dieťaťu môže mať rodič určitý stupeň očakávania, osobná kontrola by nemala byť toho súčasťou. Ak je to tak, nejde o pôžičku alebo dar, ale o úplatok.
 2. Neustále ťa podpichujú – rodiny, ktoré do teba neustále „rýpu“ v súvislosti s tvojimi zodpovednosťami a rozhodnutiami, nikdy ti nenechajú priestor na urobenie vlastných rozhodnutí, chýb či preskúmanie tvojej vlastnej cesty, prispievajú k tvojmu emocionálnemu a vývojovému zakrpateniu. Dochádza k nemu po rokoch podpichovania namiesto toho, aby ti jednoducho dôverovali a zverili tvoje „dospelácke“ zodpovednosti, aby si sa mohol poučiť z osobných chýb a ich následkov. To je to, čím sa vytvára charakter. A naopak, podpichovanie či podrypovanie vytvára naučenú bezmocnosť.
 3. Rýchlo obviňujú iných – zodpovednosť je o jasnom stanovení hraníc a umožnení prirodzeného objavenia sa dôsledkov, keď sa tieto hranice prekročia. Na druhej strane obviňovanie je smrtiaci návyk, ktorý je takmer vždy sprevádzaný viktimizáciou (postoj obete). Rodiny, ktoré sa tvária ako obetný baránok alebo sa navzájom obviňujú za svoje pocity či skúsenosti, nepreberajú zodpovednosť za svoje vlastné roly v danej situácii a je to dobrá pôda pre spoluzávislosť.
 4. Namiesto výchovy trestajú – v protiklade k tomu, čomu niekto možno verí, výchova a trest nie je to isté. Výchova, disciplína je o trénovaní a vyučovaní. Trest je obyčajné vnútenie odplaty. Keď máš rodinu, ktorá uplatňuje trest aj počas tvojho dospelého života, obyčajne sa to prejavuje formou emocionálneho či psychického trestu. Napr. ak urobíš niečo, čo tvoja rodina považuje za neželateľné, celé dni či týždne sa s tebou nebudú rozprávať. To je emocionálny/psychický trest a je to toxické.
 5. Používajú vyhrážky – sú rodiny, ktoré používajú vyhrážky ako spôsob kontroly. Napr. niektoré rodiny sa vyhrážajú, že sa zrieknu svojich detí, ak urobia určité životné voľby. Hoci to môže byť bežné, nemalo by to byť akceptovateľné a určite to nie je zdravé. Rodiny, ktoré sa vyhrážajú, že ti emocionálne, psychicky, spirituálne či fyzicky ublížia, sú toxické. Bodka.
 6. Prekrúcajú pravdu – dysfunkčné rodiny často prekrúcajú zámery, skúsenosti a vyvolané spomienky, aby sa vyhli zodpovednosti. Je veľa spôsobov, akými ťa môže rodina skresliť – to, kto si, čo robíš alebo chceš robiť, a tiež tvoje životné skúsenosti s nimi alebo bez nich. Bez ohľadu na to, ako to robia, ak to robia, je to toxické.
 7. Sú odmietaví – rodiny, ktoré spĺňajú toxické kritériá, ich pravdepodobne odmietajú a rovnako odmietajú teba a kohokoľvek iného, kto na to poukáže. Spolu s tým typicky odmietajú tvoje pocity, myšlienky, názory a skúsenosti. To je opäť snahou o to, aby sa vyhli zodpovednosti. No bez ohľadu na ich zdôvodnenia je odmietanie toxickým správaním.
 8. Neustále kritizujú – toxické rodiny sú vo všeobecnosti veľmi kritické. Veľa z toho je výsledkom projekcie. Inými slovami, mizériu a negatívnu samovravu, ktorú prežívajú, projektujú (premietajú) na iného človeka.
 9. Stále sú obeťou – rodinám, ktoré sa neustále hrajú na obeť, chýba zodpovednosť. Okrem toho typicky sabotujú samých seba tým, že si vyberajú rolu obete namiesto toho, aby praktizovali prevenciu alebo boli proaktívni. Tak, ako je posilňovanie znakom zdravej rodiny, rola obete je výstražným znakom toxickej.
 10. Nie sú k dispozícii – dysfunkčné rodiny sú takmer vždy nejakým spôsobom nedostupné. To, či sú fyzicky prítomné, nie je podstatné. Kľúčom k zdravej rodine je emocionálna dostupnosť. Ak je niekto emocionálne prázdny alebo duševne neprítomný, nie je k dispozícii pre nikoho. Keď rodina nie je k dispozícii bez ohľadu na to, či udržiava len povrchné vzájomné vzťahy alebo úplne absentuje, je toxická.
 11. Neliečia sa – aktívne zneužívanie akéhokoľvek druhu – fyzické, emocionálne, psychické či sexuálne – v rámci rodiny, ako aj neliečená závislosť, spoluzávislosť, depresia, iné duševné choroby a aktívne problémy súvisiace s tým, že dotyčný je dospelým dieťaťom závislého či alkoholika – jasne radí rodinu medzi toxické.

Čo s tým môžeš robiť?

Samozrejme to, že to vieš, je len polovica bitky. Sú určité kroky, ktoré môžeš urobiť, aby si chránil seba a predišiel alebo zastavil toxický cyklus v ďalšom pokračovaní. No akonáhle si uvedomíš, že tvoja rodina je toxická – je to niečo, čo si pravdepodobne vedel, ale až teraz si to potvrdil – prvým a najdôležitejším krokom je vyhľadať pomoc pre seba. Či bude vo forme poradenstva, svojpomocných kníh, spirituálneho vedenia alebo životného kouča, je nevyhnutné nájsť niekoho, kto ti môže objektívne pomôcť roztriediť všetky výsledné osobné problémy a urobiť ďalšie kroky v živote, aby si predišiel ďalšiemu poškodeniu.

Pamätaj, toxické rodiny nie sú iné než akýkoľvek iný toxický prvok. Môžu ťa zabiť – môžu zabiť toho, kým si bol, kým si alebo toho, kým máš potenciál sa stať.

https://www.soberrecovery.com/recovery/11-signs-that-you-have-a-toxic-family?utm_source=newsletter&utm_campaign=CO_431641/