Ako ma princípy AA zachránili pred samovraždou

Riešiť závislosť je samé o sebe dosť ťažké bez toho, aby mal človek čeliť ešte realite samovraždy. Podľa správy Centra pre kontrolu chorôb z roku 2013 je samovražda desiatou príčinou smrti v Spojených štátoch a každý rok v jej dôsledku umrie viac ako 40 tisíc ľudí. Prinajmenšom môžeme povedať, že pochopiť to je príliš premáhajúce a potešiť niekoho v súvislosti s touto témou nie je príliš pohodlné.

Je smutné, že mnoho lekárov je neadekvátne vyškolených, aby dokázali rozpoznať samovražedné sklony alebo vedeli, ako liečiť pacientov zápasiacich s myšlienkami na samovraždu. Keďže na túto tému sa vo všeobecnosti ťažko hovorí a myšlienky zaoberajúce sa samovraždou sa často zdráhajú komukoľvek vyjadriť túto svoju túžbu, záver je taký, že nikto nežiada o pomoc ani ju nikto neponúka.

Môj príbeh so závislosťou

Prečo teda závislí zvažujú samovraždu ako jednu z realizovateľných možností? Odpoviem na to na základe mojej vlastnej skúsenosti.

Pred desiatimi rokmi som absolútne nedokázal kontrolovať moju závislosť od liekov proti bolesti a bol som nútený nastúpiť na liečenie. Po piatich mesiacoch som dokončil liečebný program a začal som žiť program uzdravovania. No po desiatich mesiacoch som zrecidivoval a opäť som musel nastúpiť na liečenie. Tento cyklus u mňa pokračoval ďalšie tri roky.

Zakaždým, keď som opäť nastúpil na liečenie, pamätám si, že som sa cítil ako úplná nula. Stále som si kládol otázky: „Čo mi uniká? Prečo nedokážem zostať triezvy? Čo je na mne zlé?“ Cítil som sa nehodný lásky, dôvery a nádeje. Keď som nič z toho nemal, čo mi ostávalo okrem smrti? Keď sa náš svet začne scvrkávať, je ľahké rozmýšľať o tom, že naša jediná možnosť je všetko to skončiť.

Živo si spomínam na svoje prvé stretnutie AA, kde som počul slová: „Tí, ktorí sa neuzdravia, sú ľudia, ktorí sa úplne neoddajú tomuto jednoduchému programu; sú to obyčajne muži a ženy, ktorí nedokážu byť voči sebe úprimní. Nájdu sa takí nešťastníci. Nie je to ich chyba; zdá sa, že sa takí narodili.“ Okamžite som si pomyslel: „Som jeden z tých, ktorí sa neuzdravia? Je na mne niečo zlé, čo mi bráni, aby som žil život uzdravovania? Ak áno, načo to mám vôbec skúšať? Načo pokračovať v tomto závislom živote?“

Lekcie z AA

Som presvedčený, že múdrosť AA či NA je pre môj životný postoj podstatná. Ak premýšľam o svojom uzdravovaní z pohľadu celoživotnej reality, je ľahké upadnúť do stavu zúfalstva. No keď o ňom rozmýšľam ako o každodennom, každohodinovom, každominútovom procese, začína to byť oveľa prijateľnejšie. Podobne ako rakovina, aj závislosť je choroba, ktorá sa nedá vyliečiť, dá sa len zastaviť. Každý moment každého dňa sa rozhodujeme žiť buď v uzdravovaní alebo v závislosti.

Pravdou je, že vám nemôžem sľúbiť, že budem triezvy budúci týždeň či dokonca zajtra. Môžem len dúfať, modliť sa a pracovať na udržiavaní mojej triezvosti v tomto momente. Vytešovať sa smerom do budúcna s ohľadom na uzdravovanie je zbytočné – nič vám neviem sľúbiť. To je to, na čo myslí program 12 krokov pod pojmom „len dnes“. V tomto vyjadrení je veľká múdrosť.

Samovražda sa môže javiť ako tá najlepšia alebo jediná možnosť v našom uzdravovaní, no nemusí to tak byť. Je veľa ľudí, ktorí žijú život uzdravovania a sú šťastní, spokojní a naplnení. Takýto život môže žiť každý jeden z nás. Ak sme ochotní žiť život „len pre dnešok“ v uzdravovaní a hľadať iných, ktorí robia to isté, môžeme objaviť život uzdravovania, môžeme nájsť šťastie a naplnenie.

Každý deň sa môžem rozhodnúť, či svoj život ukončím alebo ho prežijem naplno. Môžem sa rozhodnúť ukončiť svoj život mizérie alebo sa rozhodnúť žiť život uzdravovania – život naplnený prísľubom, pravdou, nádejou a zdravou sebaláskou.

https://www.soberrecovery.com/addiction/how-aa-principles-saved-me-from-suicide/