Ako dlho trvá delírium tremens?

Delírium tremens, známejšie ako abstinenčné príznaky od alkoholu, sa pravdepodobnejšie vyskytuje u ľudí s dlhou históriou zneužívania alkoholu alebo občasným ťažkým užívaním alkoholu trvajúcim dlhé roky. Ak sa táto úroveň pitia naraz zastaví, môže dôjsť k delíriu. Alkoholizmus je choroba, ktorá sa časom zhoršuje a poškodzuje pečeň a iné orgány. No tvoje telo sa naučí prispôsobiť sa tomu, pretože alkoholová závislosť mení spôsob, akým rozmýšľať a ako sa správaš.

Závislosť bude klamať tvoje telo, aby si myslelo, že potrebuje alkohol, ak má vôbec prežiť. Čím viac piješ, tým viac sa v tvojom tele buduje tolerancia na vedľajšie účinky alkoholu. Budeš potrebovať piť stále viac, aby alkohol dosiahol ten istý typ euforických pocitov alebo želaných účinkov ako predtým. Toto vedie rýchlo k závislosti – psychickej a následne aj fyzickej.

Keďže telo sa na užívanie alkoholu prispôsobí, náhle to zmeniť môže byť rovnako ťažké. Najlepšie je, keď proces vysporiadania sa s abstinenčnými príznakmi prebieha pomaly, aby malo telo čas reagovať a prispôsobovať sa na zmeny zdravým spôsobom. Čas, ktorý delírium tremens trvá, je u každého človeka rôzny, no obyčajne je to 7 až 10 dní. Závisí to od toho, ako dlho s alkoholom bojuješ, koľko toho bežne vypiješ a tiež od tvojho všeobecného zdravotného stavu.

Cravingy (baženie) sú najsilnejšie na začiatku detoxifikácie kvôli tomu, že telo si zvyklo na to, že vo svojom systéme má alkohol. Abstinenčné príznaky sú najsilnejšie počas prvých dní, no celkovo je delírium tremens najintenzívnejšia forma alkoholových abstinenčných príznakov. Najlepšie je monitorované medicínskymi odborníkmi, ktorí môžu mať pod kontrolou každý deň tohto procesu zotavovania od abstinenčných príznakov.

Je to silný nápor na telo, keďže sa snaží zbaviť sa dlhotrvajúcej choroby. Môžeš mať pocit, že nechceš nič jesť alebo sa vôbec nechceš postaviť z postele. Môže to mať vážne vedľajšie účinky a v niektorých prípadoch môže dokonca viesť k smrti. Hoci veľa z hlavných príznakov bude trvať počas prvého týždňa, ľudia trpiaci alkoholizmom dlhodobo môžu tieto príznaky zažívať celé mesiace, roky alebo aj do konca života.

Príznaky delíria tremens

Počas fázy delíria sa môže objaviť celý rad príznakov – fyzických, duševných aj behaviorálnych. Môžu medzi ne patriť zmeny nálad, nepokoj či podráždenosť, precitlivelosť na svetlá a zvuky, extrémna únava, zmeny v tom, ako spracovávaš informácie, úzkosť, strata chuti do jedla, nevoľnosti a/alebo zvracanie, nespavosť či depresia.

Nie každý prežíva všetky tieto príznaky; niektoré môžu byť silnejšie ako iné alebo môžu trvať dlhšie. Počas tejto fázy môžeš tiež prežívať záchvatovité kŕče a zrýchlený alebo nepravidelný tep. Opäť sa veľmi odporúča, aby bol človek počas delíria pod medicínskym dohľadom, pretože organizmus je ohrozený a jeho reakcie môžu byť nepredvídateľné a nebezpečné.

Neodporúča sa prechádzať delíriom osamote. Okrem rizika, ktorým je ohrozené zdravie, dostáva pacient v zdravotnom zariadení aj podporu a silu, aby dokázal s cravingami – a v konečnom dôsledku aj s recidívou – bojovať.

Čo sa stane po delíriu?

Počas delíria môžeš zažiť nezdar. Môže trvať dlhšie než bolo na začiatku plánované, no musíš prejsť celým procesom, aby si mohol nastúpiť liečbu. Z toho dôvodu mnohé liečebne ponúkajú obidve služby na jednom mieste. Keď ukončíš jednu fázu, ľahšie môžeš prejsť do druhej bez toho, aby si musel zmeniť lokalitu. (Pozn. k prekladu: Na Slovensku to, žiaľ, neplatí.)

Každý liečebný program má podobné smernice rôznym krokov, ktoré musíš urobiť, aby si dosiahol triezvosť. No tvoj plán triezvosti je založený na tvojich špecifických potrebách. Poradca či iný odborník ti pomôže zmapovať svoje míľniky a ciele. Čo by si chcel dosiahnuť počas liečby okrem triezveho života? Čo by si sa chcel naučiť počas liečebného procesu? Samozrejme, že hlavným cieľom je zlepšiť tvoje zdravie, no aké ďalšie benefity by si od tejto starostlivosti chcel?

Ústavná alebo ambulantná starostlivosť trvajú zhruba 30 dní, v niektorých prípadoch 60 dní aj viac v závislosti od úrovne starostlivosti, ktorú potrebuješ (platí pre USA). Tí, ktorí sa po zvládnutí abstinenčných príznakov neliečia, obyčajne zažijú recidívu. Každým štádiom procesu liečbu si opätovne buduješ svoje fyzické zdravie, no aj emocionálnu stabilitu a zdar.

Znaky alkoholizmu

Nemusí byť vždy ľahké postrehnúť znaky alkoholizmu. Väčšina alkoholikov sa diagnostikuje sama a mnohí zostanú nediagnostikovaní celé roky. Je to u každého iné v závislosti od toho, koľko pije, ako dlho pije a ako jeho pitie ovplyvňuje jeho telo. Medzi faktory tiež patrí vek, pohlavie a rodinná anamnéza zneužívania alkoholu.

V niektorých prípadoch môže mať alkoholizmus vysoko viditeľný negatívny dopad na život dotyčného, vrátane jeho práce, vzťahov a schopnosti pokračovať v jeho každodennom živote. U iných môže byť alkoholizmus súčasťou ich normálnej rutiny až do bodu, kedy dokážu zvládať svoje povinnosti bez toho, aby príliš veľa vecí pokazili. Ani jeden z uvedených scenárov nemôže trvať dlho a obidva si vyžadujú intenzívnu starostlivosť. Ak si myslíš, že by si mohol byť závislý, polož si niekoľko otázok: Koľko piješ? Ako často? Piješ len v spoločnosti alebo aj osamote? Ak niekto nedopije svoj pohár, dokážeš ho nechať na stole alebo ho musíš dopiť?

Toto sú otázky, ktoré si môžeš dávať alebo im venovať pozornosť. Nemusíš si to hneď všimnúť ani nikto nemusí prejaviť znepokojenie v súvislosti s tým, že sa tvoje správanie zmenilo. Nie každé zneužívanie alkoholu vedie k alkoholizmu, hoci sa môže stať veľmi klzkou šikmou plochou.

Napríklad mladí dospelí sú náchylní na návyky zneužívania alkoholu ako je nárazové pitie, čo môže vyústiť do predávkovania alkoholom. Okrem toho hrozí ďalšie nebezpečenstvo, ak sa rozhodneš po pití šoférovať. Spočiatku sa pitie môže zdať neškodné, najmä počas spoločenských podujatí. Alkoholizmus môže byť ťažké odhaliť a to najmä vtedy, ak máš priateľov, ktorí pitie alkoholu neprežívajú rovnako ako ty.

Prečo ľudia pijú?

Je veľa dôvodov, prečo ľudia pijú. Tlak rovesníkov je niečo, čomu čelia stredoškoláci a vysokoškoláci zo strany svojich priateľov. Tieto typy návykov obyčajne pominú, keď sa ukončia tieto životné fázy. Pitie je aj spôsob ako sa zbaviť stresu a relaxovať, čo môže viesť k závislosti, ak človek nenájde iné spôsoby ako sa uvoľniť.

Ľudia pijú aj spoločensky, čo znamená, že raz za čas si dajú pár pohárikov. Ak poznáš svoje limity a vieš, že po dvoch pohároch to nevieš zastaviť, môže to byť znakom väčšieho problému. No iné dôvody, pre ktoré ľudia pijú, môžu byť vážnejšie; môžu piť preto, aby skryli alebo utlmili svoju bolesť. Pitie môžu používať ako mechanizmus, ktorý im pomáha zvládať konkrétne zložité životné obdobie. Alkoholizmus môže byť podmienený aj geneticky.

Pitie môže spôsobiť, že sa budeš cítiť a správať tak, ako by si to bez pitia nerobil – môžeš sa javiť ako viac otvorený a sebaistý. Alkohol nám umožňuje veriť veciam, ktoré nie sú pravdivé a vidieť veci, ktoré nie sú reálne.

Liečba alkoholovej závislosti a prevencia recidívy

Každoročne trpia alkoholizmom milióny ľudí. Môže sa to stať najnáročnejšou súčasťou tvojho života. Ničí vzťahy a vystavuje teba aj iných nebezpečenstvu. Nanešťastie intenzita príznakov delíria často spôsobuje, že ľudia sa vyhýbajú vyhľadávaniu pomoci, ktorú potrebujú. Ak trpíš v dôsledku alkoholizmu dlhý čas, detoxifikácia od alkoholu u teba môže trvať dlhšie v porovnaní s niekým, kto tak dlho nepil.

Podstúpenie zvládnutia delíria tremens pod medicínskym dohľadom pomôže predísť recidíve. Závislosť vytvára silné cravingy, ktoré človek ťažko zvláda sám. V závislosti od tvojho zdravia možno budeš môcť užívať lieky, ktoré ti pomôžu minimalizovať príznaky alebo spôsobia, aby to bolo menej bolestivé.

K recidíve môže dôjsť, no vždy môžeš začať hľadať triezvosť a zdravie, ktoré si zaslúžiš, odznova. Ak budeš pokračovať nasledujúcimi krokmi alkoholickej liečby, vytvoríš si príležitosti, ktoré ti dovolia zamerať sa na tvoju pozitívnu budúcnosť a napredovanie.

Ústavná a ambulantná liečba

Dokážeš sa oddeliť od svojho aktuálneho nezdravého prostredia a nastúpiť intenzívnu liečbu? Ak áno, najlepšia bude ústavná liečba. Vyžaduje si len 30 dní alebo viac (v USA). Táto možno ľuďom ponúka príležitosť zamerať sa výhradne na svoju triezvosť bez iných vyrušení alebo pokušení každodenného života.

Ústavná liečba tiež poskytuje pokračujúci medicínsky dohľad, ktorý zaistí, aby si bol počas celého liečebného procesu v bezpečí. Keďže naše telo je nepredvídateľné, nikto nemôže presne vedieť, čo sa stane pár dní po ukončení fázy delíria, nehovoriac o nasledujúcich týždňoch či mesiacoch.

Takisto budeš mať k dispozícii emocionálnu podporu a zúčtovateľnosť, potrebnú k tomu, aby si sa dostal k jadru problému. Počas individuálneho poradenstva aj skupinovej terapie, ktoré sú súčasťou liečebného programu, budeš môcť s dôverou hovoriť s ľuďmi, ktorí boli v podobných situáciách ako ty. Začneš rozpoznávať témy, ktoré môžu túžbu piť zosilňovať. Počas liečby sa naučíš, ako tieto cravingy zdolávať zdravým spôsobom bez alkoholu.

Absolvovanie akéhokoľvek typu liečby nie je len o tom, ako zdoláš závislosť teraz, ale aj o tom, čo urobíš, aby si sa s ňou rozlúčil navždy. Naučíš sa potrebné zručnosti, ktoré ti pomôžu vyhľadávať správnu podporu, aby si mohol zostať triezvym.

A naopak, veľa ľudí sa po absolvovaní ústavnej liečby rozhodne pre ambulantnú starostlivosť. Ak nemôžeš odísť na 30 dní, ktoré sú potrebné pre ústavnú liečbu alebo máš iné záväzky, možno ti bude lepšie vyhovovať ambulantná liečba. Závisí to od toho, ako každý program vyhovuje tvojmu životnému štýlu, alebo primárne je to o tom, čo je lepšie pre tvoje zdravie. Každý triezvy krok, ktorý urobíš, je ďalším prísľubom starostlivosti o seba.

Budovanie pozitívnej budúcnosti

Byť aktívnou súčasťou liečebného programu ti umožňuje spojiť sa s druhými, ktorí prešli tým, čo ty a zažili podobné myšlienky a pocity. Toto ti pomôže aj v tom, aby si sa v uzdravovaní necítil taký osamelý. Všetko, čo sa počas liečby naučíš, je cenné; budeš si to chcieť nosiť so sebou, aj keď odídeš. Nakoniec sa vrátiš k normálnemu životu, ale s celkom inou perspektívou. Ako budeš používať to, čo si sa naučil?

Návrat späť do prostredia, ktoré fyzicky vyzerá rovnako, môže byť výzva, ak sa cítiš emocionálne ináč ako predtým. Aj po liečbe ďalej vyhľadávaj podporu svojej komunity; to zahŕňa tvojich priateľov a rodiny, ale aj skupiny AA. Dostaň sa do rutiny, že budeš robiť rozhodnutia na základe tvojej novo nájdenej triezvosti. Kto alebo čo prispieva k tvojmu zdraviu? Kto alebo čo predstavuje negatívny vplyv? Identifikuj, koho chceš mať vo svojom okruhu, keď začneš svoj nový život.

Počas liečby sa dozvieš o nových aktivitách, ktorými je potrebné nahradiť alkohol. Začneš odkrývať to, čo ťa napĺňa a zamestnáva produktívnym spôsobom. Budú dni, keď budeš opäť prežívať pokušenie, no ak budeš mať silný podporný systém, pomôžu ti to zvládnuť a zostať zameraným na triezvy život. Tvoje zdravie a tvoj život je dôležitý. Chceme ti pomôcť, aby si ich získal späť.

https://aboveitalltreatment.com/blog/long-dts-delirium-tremens-last/