Ako dochádza k predávkovaniu drogami?

Keď človek zomrie kvôli predávkovaniu drogami, obhliadajúci lekár do úmrtného listu napíše, či bolo predávkovanie zámerné (ako v prípadoch samovraždy) alebo nezámerné.

K neúmyselnej smrti v dôsledku otravy drogami môže dôjsť, keď sú drogy užité zámerne (jedna alebo viacero spolu). Môže sa to stať aj vtedy, keď je droga alebo drogy užité s nepredvídaným účinkom počas nejakej liečby. Celkové počty predávkovania zahŕňajú aj prípady, kedy sú drogy niekomu podané ako kriminálny čin (a dôjde k zabitiu). U väčšiny drog ide o viac náhodných/neúmyselných úmrtí než o samovraždy či zabitia.

Niekedy dôjde k predávkovaniu potom, keď človek odíde z liečenia. Počas liečby človek prechádza detoxifikáciou, kedy sa drogy dostávajú z tela von. Ak človek prešiel detoxifikáciou a potom užije rovnaké množstvo drog ako bral predtým, môže sa predávkovať, pretože telo už nie je zvyknuté na rovnakú dávku ako predtým.

https://teens.drugabuse.gov/drug-facts/drug-overdoses-youth