Ako poruchy príjmu potravy a zneužívanie alkoholu vyúsťuje do „drunkorexie“

Drunkorexia. Čo to presne je a aký má dopad na človeka? Drunkorexia je relatívne nový pojem, ktorý si za posledných 10 rokov získava viac povedomia. Kombinuje v sebe poruchy príjmu potravy so zneužívaním alkoholu a praktizuje ho veľa študentov. Táto nebezpečná rutina znamená, že dotyčný počas dňa hladuje, aby mohol skonzumovať väčšie množstvo alkoholu bez nadbytočných kalórií.
Tí, ktorí to robia, majú takisto počas dní, kedy pijú v ťahu, sklony nadmerne cvičiť alebo používať preháňadlá. Táto potreba kontroly môže vyústiť do poruchy príjmu potravy, zapríčinenej nezdravými návykmi. Pri takmer 60 percentách študentov vo veku od 18 do 22 rokov, ktorí konzumujú alkohol, je drunkorexia v súčasnosti veľmi rozšírená a jej výskyt stále narastá.

Dopady drunkorexie
Príkladom drunkorexie je študent, ktorý celý deň nič neje, potom skonzumuje alkohol a extrémne rýchlo sa opije. Tento nezdravý zvyk môže viesť k zvracaniu, „oknám“, stavom „po opici“ či dokonca k otrave alkoholom. Keď človek nemá v tele žiadnu potravu, ktorá by tlmila účinky pitia, môže sa za krátke obdobie veľmi opiť.

Riziko nepriaznivých zdravotných problémov, zlého správania a negatívnych dôsledkov je počas epizód drunkorexie vyššie. Stavy „po opici“ môžu ovplyvňovať prácu, školu a životnú rovnováhu. Ďalšími dopadmi môžu byť absencie a nedostatočná výkonnosť. Časom sa to takisto môže prejaviť na nedostatočnom prísune potrebných živín do tela.

Nestriedma konzumácia alkoholu môže tiež negatívne ovplyvniť žalúdok, pečeň a tráviaci trakt. S dlhodobou konzumáciou alkoholu je spojené aj riziko rakoviny a ďalších chorôb.
U tých, ktorí už predtým trpeli poruchou príjmu potravy, je drunkorexia ešte nebezpečnejšia. Títo ľudia môžu hladovať, nárazovo jesť alebo používať preháňadlá, aby si strážili svoju hmotnosť. Ďalším aspektom drunkorexie je, že dotyčný pred pitím používa preháňadlá alebo zvracia, aby si urobil miesto pre alkohol. Problémom môže byť aj nadmerné cvičenie.

Stravovacia a alkoholová porucha
Zdá sa, že tí, ktorí praktizujú toto správanie, sa snažia anulovať to, čo vnímajú ako negatívne účinky pitia alebo jeho nestriedmu konzumáciu. Jedna štúdia dokonca ukázala, že z počtu 25 tisíc študentov, ktorí boli vybratí zo 40 škôl v USA, to boli práve nárazoví pijani, ktorí nadmerne cvičili. Okrem toho je známe, že u študentov je vo všeobecnosti vyšší počet tých, čo trpia poruchami príjmu potravy.

Iná štúdia odporúča, aby sa „drunkorexia“ premenovala na „stravovaciu a alkoholovú poruchu“, aby bola zdôraznená závažnosť tejto poruchy. V boji proti ďalšiemu rozširovaniu tohto problému je potrebné vzdelávanie o pozitívnom vnímaní tela, povedomie o tom, aké dopady má zosmiešňovanie tela, povedomie o poruchách príjmu potravy a o zneužívaní alkoholu a takisto terapeutické intervencie. Univerzitný tím z Toleda začal kampaň zameranú na vytvorenie väčšieho povedomia a zníženie zameriavania sa na nerealistický imidž tela, ktorý je veľmi rozšírený cez sociálne siete.

Takisto je dôležité, aby pedagógovia v školách a na internátoch a školskí poradcovia pracovali s rodičmi a zdravotníkmi tak, aby pomohli pri intervencii a identifikácii študentov trpiacich drunkorexiou.

https://www.soberrecovery.com/addiction/how-eating-disorders-and-alcohol-abuse-result-in-drunkorexia/?utm_source=newsletter&utm_campaign=CO_589746/