Rozlišovanie medzi hraničnou poruchou osobnosti a bipolárnou poruchou

Hraničná porucha osobnosti a bipolárna porucha sú dve rozdielne poruchy, no často sa mylne zamieňajú za jednu a tu istú. Hoci sú medzi nimi určité podobnosti, pri hodnotení duševného stavu, diagnostikovaní a stanovovaní liečby je dôležité rozumieť rozdielu medzi nimi.

Aby sme rozlišovali medzi týmito dvomi poruchami, potrebujeme lepšie rozumieť každému stavu, aby nám to pomohlo ujasniť si nesprávne chápanie.

Bipolárna porucha
Začnime bipolárnou poruchou, ktorá sa často nesprávne diagnostikuje ako depresia či úzkosť. Klasická bipolárna porucha je charakterizovaná drastickými zmenami nálady a/alebo správania. Tí, ktorí ňou trpia, majú tendenciu zažívať cykly medzi extrémnymi euforickými stavmi – alebo mániou – a hlbokými depresívnymi epizódami. Manické alebo hypomanické (menej extrémna mánia) epizódy okrem iného zahŕňajú extrémne rýchle myšlienky, potrebu menej spať, rizikové správanie, pocity eufórie a zvýšenú úroveň energiu.

Príklon k bipolárnej depresívnej epizóde musí trvať aspoň dva týždne a je charakterizovaný symptómami ako je depresia, strata energie, viac spánku ako je bežné, pocity prázdnoty či beznádeje a strata záujmu či radosti z aktivít. Prítomné môžu byť aj zmeny hmotnosti a samovražedné myšlienky, ktoré je potrebné brať vážne a ktoré môžu byť prítomné počas depresívnych aj manických epizód.

Liečba bipolárnej poruchy zahŕňa stabilizátory nálad, antidepresíva, antipsychotiká a niekedy aj lieky proti úzkosti kombinované s kognitívno-behaviorálnou terapiou. Môže sa užívať viac ako jeden druh liekov v závislosti od rôznorodosti a závažnosti symptómov. Udržiavanie čo najstabilnejšej a najvyrovnanejšej nálady dotyčného je kľúčom k zvládaniu prejavov tejto choroby.

Hraničná porucha osobnosti
V čom sa bipolárna porucha podobá svojmu náprotivku – hraničnej poruche osobnosti? Pri oboch poruchách sú nevypočítateľné úrovne energie, no kým pri bipolárnej poruche sa to deje medzi povznesením a depresiou, hraničná porucha osobnosti je charakterizovaná väčšou frekvenciou depresie s kratšími záchvatmi úzkosti, impulzívnosti či povznesenia. Ľudia trpiaci hraničnou poruchou osobnosti takisto prežívajú hypomániu (miernu formu mánie) – v tomto prípade je charakterizovaná podráždenosťou, úzkosťou, negatívnymi impulzmi nálad a sebadeštruktívnym správaním na rozdiel od bipolárnej mánie, ktorá je viac euforická. Obidve poruchy vyúsťujú do vysokých úrovní úzkosti, impulzívnosti a neuroticizmu.

Jednotlivci s hraničnou poruchou osobnosti si môžu byť neistí v tom, ako vnímať seba a iných, majú problémy so zvládaním svojich emócií a veľmi nestabilné sebavnímanie. Takisto sú veľmi nestabilné vzťahy s druhými. Klasické symptómy, ako sú uvedené v diagnostickej a štatistickej príručke, sa pohybujú od zlého alebo nestabilného vnímania seba až po hnev a extrémne zmeny nálad. Takisto zažívajú pocity prázdnoty, myšlienky na sebapoškodzovanie a pocit odrezania od reality. Tento stav, podobne ako pri bipolárnej poruche, sa bežne vyskytuje spolu s látkovým zneužívaním.

Terapia a liečba
Obidve poruchy sa liečia medikamentami a terapiou, hoci vyvíjajúca sa prirodzenosť hraničnej poruchy osobnosti spôsobuje, že je zložité ju diagnostikovať a nasadiť správnu liečbu. Podľa Národného inštitútu duševného zdravia neexistuje veľký úžitok z liekov, ktoré sa podávajú iba preto, aby bola táto porucha udržiavaná pod kontrolou. Namiesto toho sa môže používať liečba na zvládanie určitých prejavov tejto poruchy. Používanie zručností, ktoré sa dotyčný naučí počas terapie, mu môže pomôcť naučiť sa žiť so svojimi prejavmi menej reaktívnym spôsobom. Táto porucha sa bežne lieči dialektickou behaviorálnou terapiou. Tento typ terapie pomáha učiť povedomie, zručnosti a akceptáciu.

Obe poruchy sú veľmi stigmatizované kvôli ich nesprávnemu chápaniu zo strany verejnosti a ich spájanie určite nepomôže. Možno sú nesprávne chápané preto, lebo ich názvy sú blízke. Bez ohľadu na rozdiel medzi nimi, obe riešia cykly nálad.

Keď bude k dispozícii ďalší výskum, aj verejnosť bude schopná lepšie medzi nimi rozlišovať. Takisto tí, ktorí majú jednu z týchto porúch, budú lepšie rozumieť jej symptómom a liečbe.

https://www.soberrecovery.com/addiction/differentiating-borderline-personality-and-bipolar-disorders/