Ako robiť intervenciu so závislým

Nájsť ten najlepší spôsob ako priviesť závislého priateľa či člena rodiny k tomu, aby prijal pomoc, môže byť ťažké. Platí to najmä vtedy, keď dotyčný ani nechce rozpoznať závažnosť svojho problému. Hoci samotnú prácu musí vykonať ten, čo závislosťou trpí, je prirodzené pre každého, komu na ňom záleží, že chce urobiť všetko, čo môže, aby mu pomohol. V takýchto prípadoch môže byť primeraná intervencia efektívnym spôsobom ako ho nasmerovať k uzdravovaniu.

Čo sa deje počas intervencie?

Intervencia je vlastne to, keď sa stretne rodina a blízki priatelia závislého, aby ho presvedčili začať sa liečiť. K uskutočneniu intervencie môžu viesť rôzne okolnosti vrátane zneužívania alkoholu a drog, porúch príjmu potravy, deštruktívneho správania či násilia.

Úspešné intervencie súvisiace so zneužívaním drog a alkoholu sú vždy založené na láske, ohľaduplnosti a úcte. Je to príležitosť ukázať závislému lásku a záujem, nie odsudzovanie. Pre rodinu a priateľov to môže mať aj terapeutický účinok, keďže sa môžu ako jednotlivci uprostred podporujúcej skupiny ľudí zdieľať s tým, čo ich trápi.

Ako urobiť intervenciu

Keď budeš vnímať, že je nevyhnutné pomôcť tvojmu blízkemu s tým, aby sa začal liečiť, maj na mysli nasledovné tipy:

1. Stretni sa s členmi rodiny a priateľmi bez závislého. Obyčajne ide o skupinu troch až ôsmich ľudí v závislosti od veľkosti rodiny. Dohodnite sa na tom, že zachováte dôvernosť. Diskutujte o faktoch súvisiacich s vašim blízkym a jeho škodlivým správaním.

2. Buďte čo najúprimnejší. Každý z prítomných si pripraví stručné vyjadrenie toho, čo chce počas intervencie povedať. Najlepšie je hovoriť o svojich skutočných pocitoch voči závislému. Môžu si to napísať na papier a čítať to alebo to povedať zo srdca. Rozhodnite, v akom poradí budete hovoriť.

3. Predvídajte ako závislý zareaguje. Diskutujte o tom, ako si myslíte, že závislý zareaguje a pripravte sa na to, ako budete reagovať na popieranie, slzy a hnev.

4. Pred intervenciou sa stretnite s terapeutom či profesionálnym poradcom. Nacvičte si, čo každý z vás povie a tiež diskutujte o možných reakciách s terapeutom. Ten pravdepodobne zažil už niekoľko intervencií, takže vám môže poradiť. Poradca či terapeut vás môže požiadať, aby ste si zaznamenali správanie, ktoré viac nebudete tolerovať a tiež dôsledky, ktorým bude závislý čeliť, ak bude v tomto správaní pokračovať.

5. Diskutujte o možnostiach liečby. Akceptujte, že táto situácia si vyžaduje intervenciu. Dopredu si vyberte vhodnú liečebňu, skontaktujte sa s ňou a prediskutujte svoj plán.

6. Na intervenciu si vyberte bezpečné a súkromné miesto. Terapeuta pozvite aj na to, aby bol mediátorom vašej diskusie a dohodnite sa, kde bude každý z vás sedieť. Zabezpečte, aby vás nič nevyrušilo vrátane mobilov. Všetci by ste mali byť na mieste v dostatočnom predstihu pred príchodom závislého a urobiť všetko preto, aby sa intervencia uskutočnila v čase, o ktorom si myslíte, že bude dotyčný triezvy a bez drog.

7. Správajte sa voči závislému s rešpektom, no stojte si za svojím. Keď príde, rozprávajte nežne a s láskou. Požiadajte ho, aby potvrdil, že má problém. Ak ho bude popierať, požiadajte každého v skupine, aby problém podložil nejakým dôkazom. Pamätajte, že sa musíte vyhnúť akýmkoľvek obvineniam či odsudzovaniu.

8. Informujte závislého, že máte pripravený plán. Ponúknite, že môže ihneď nastúpiť liečbu a vysvetlite mu podrobnosti týkajúce sa liečebne, ktorú ste vybrali. Nie je akceptovateľné, aby závislý povedal, že pôjde na liečenie „neskôr“. Intervencia predstavuje ultimátum a vy ste už vopred pripravení na to, ako budete odpovedať na každú námietku. Bude to ťažké, no váš poradca bude závislému pomáhať zvládať popieranie či hnev.

9. Intervenciu uzavrite pozitívne. Môžete napríklad povedať: „Veľmi nám na tebe záleží.“ V mnohých prípadoch bude závislý s liečbou súhlasiť. Ak nie, neznamená to, že ste zlyhali. Táto snaha môže naštartovať pozitívny sled udalostí, ktoré budú nakoniec viesť k zmene k lepšiemu. Okrem toho ste mu dali jasne najavo, že viac nebudete akceptovať jeho správanie (to, o ktorom ste počas intervencie už hovorili).

Intervenčná pomoc

Je dôležité poznamenať, že efektivita intervencie nie je vždy zaručená, no mnohým pomohla. Možno závislý ešte nenarazil na dno alebo ešte nie je ochotný podvoliť sa triezvosti. Pamätajte, že vaša pomoc nasmerovať ho správnym smerom je obmedzená, no nestrácajte nádej, že jedného dňa tento smer objaví. A keď sa to stane, závislý bude vedieť, na koho sa môže obrátiť, aby ho na jeho novej ceste podporoval.

https://www.soberrecovery.com/recovery/how-to-do-an-intervention-for-an-addict/

(Poznámka: Možno sa vám nepodarí pozvať na intervenciu poradcu či terapeuta – odborníka na závislosti. Intervencia sa aj napriek tomu dá urobiť, ak sa na ňu dobre pripravíte. V našich podmienkach takisto obyčajne nie je možné liečbu nastúpiť okamžite – tak, ako sa píše v tomto článku. Aj napriek tomu máme skúsenosti, že ak závislý s liečbou súhlasí, nastúpi na ňu, len čo to bude možné, hoci to nemusí byť okamžite. V prípade ďalších otázok ohľadom intervencie nás môžete kontaktovať.)