Ako si všimnúť narcistické zneužívanie

Source: Darlene Lancer

Ľudia s narcistickou poruchou sa v skutočnosti nemajú radi. Sú poháňaní hanbou. Obdivujú zidealizovanú predstavu o sebe, o ktorej sú presvedčení, že sú do nej „vtelení“. No hlboko vo svojom vnútri pociťujú priepasť medzi falošnou fasádou, ktorú predstierajú a prežívanou hanbou. Veľmi sa usilujú o to, aby túto hanbu nepociťovali. Aby túto priepasť vyplnili, používajú deštruktívne obranné mechanizmy, ktoré ničia vzťahy a spôsobujú bolesť a poškodenie ich blízkych.

Mnoho z týchto mechanizmov je veľmi hrubých – z toho výraz „narcistické zneužívanie“. Sú aj ľudia, ktorí sú hrubí, ale nie sú narcistickí. Napr. závislí alebo ľudia s inými duševnými poruchami môžu byť tiež hrubí rovnako ako mnoho spoluzávislých, ktorí duševne chorí nie sú. Hrubosť či zneužívanie nie je viazané na konkrétnu diagnózu. Ak si obeťou zneužívania, hlavné výzvy, ktorým čelíš, sú:

1. Jasne to rozpoznaj;
2. Vybuduj si podporný systém a
3. Nauč sa, ako sa posilniť a chrániť.

Čo je narcistické zneužívanie
Zneužívanie môže byť emocionálne, duševné, fyzické, finančné, duchovné či sexuálne. Tu je niekoľko príkladov zneužívania, ktoré si možno ešte nerozpoznala:
Verbálne zneužívanie: zahŕňa podceňovanie, šikanovanie, obviňovanie, zahanbovanie, nárokovanie si, prikazovanie, vyhrážanie, kritizovanie, sarkazmus, hnev, odporovanie, podrývanie, prerušovanie, blokovanie, nadávanie. Veľa ľudí si občas niečo nárokuje, používa sarkazmus, prerušuje, kritizuje, obviňuje alebo blokuje. Je potrebné brať do úvahy kontext, nevraživosť a frekvenciu tohto správania.
Manipulácia: vo všeobecnosti je to nepriamy vplyv na niekoho, aby sa správal tak, aby to podporovalo ciele manipulátora. Často je prejavom skrytej agresivity – „vlk v ovčom rúchu“. Zdanlivo sa slová môžu javiť ako neškodné, no pod povrchom človek cíti poníženie alebo nepriateľstvo.
Emocionálne vydieranie: môže zahŕňať výčitky, hnev, varovania, zastrašovanie či trest. Je to forma manipulácie, ktorá v tebe vyvoláva pochybnosti. Prežívaš strach, záväzok či vinu.
Zákerná manipulácia (gaslighting): jej cieľom je to, aby si sama pochybovala o svojom vlastnom vnímaní reality alebo si uverila tomu, že si duševne nespôsobilá.
Súťaživosť – snaha vždy vyhrať, niekedy aj neeticky, napr. podvádzanie pri hre.
Negatívne porovnávanie: zbytočné porovnávanie s „narcisom“ alebo inými ľuďmi.
Sabotovanie – ničivé narušovanie tvojich snáh alebo vzťahov kvôli pomste alebo osobným výhodám.
Využívanie a objektivizácia – zneužívanie kvôli osobnému prospechu bez ohľadu na tvoje pocity alebo potreby.
Klamstvo – vytrvalé klamanie, aby sa narcis vyhol zodpovednosti alebo dosiahol svoje ciele.
Odopieranie – peňazí, sexu, komunikácie alebo náklonnosti.
Zanedbávanie – ignorovanie potrieb dieťaťa, za ktoré má zneužívateľ zodpovednosť vrátane ohrozovania dieťaťa – napr. umiestňovanie dieťaťa do nebezpečnej situácie alebo jeho ponechávanie v nebezpečnej situácii.
Porušovanie súkromia – ignorovanie tvojich hraníc prezeraním tvojich vecí, telefónu, mailov, popieranie tvojho súkromia, sliedenie alebo sledovanie, ignorovanie súkromia.
Charakterová „úkladná vražda“ alebo očierňovanie – šírenie zákerných ohováraní alebo klamstiev.
Násilie vrátane zamedzovania pohybu, trhanie vlasov, hádzanie vecí alebo ničenie vecí.
Finančné zneužívanie – ovládanie cez ekonomickú nadvládu alebo odopieranie financií odopieraním, krádežou, manipuláciou, gamblingom alebo spôsobovaním dlhov v tvojom mene či predajom tvojich vecí.
Izolácia od priateľov, rodiny, zamedzovanie prístupu k podpore zvonku cez kontrolu, manipuláciu, verbálne zneužívanie, špinenie charakteru alebo inými spôsobmi.
Narcizmus a kruté zneužívanie je nepretržité. Prejavuje sa v škále od ignorovania tvojich pocitov až k násilnej agresivite. Ľudia s narcistickou poruchou nepreberajú zodpovednosť za svoje správanie a vinu zhadzujú na druhých; nájdu sa aj takí, ktorí majú sebareflexiu a pociťujú určitú vinu.

Zhubný narcizmus a sociopatia
Ľudia s narcistickými črtami, ktorí sa správajú zhubne a nepriateľsky, sú považovaní za zhubných narcistických ľudí, ktorých nijaká vina netrápi. Majú sadistické sklony a tešia sa, keď druhým spôsobujú bolesť. Môžu sa zapájať do protispoločenského správania. Sú paranoidní a v rámci sebaobrany útočia. Podobajú sa sociopatom, ktorí majú poškodený mozog. Majú narcistické črty, ale nie všetci narcistickí ľudia sú sociopati. Ich motivácia je odlišná. Kým sa narcistickí ľudia opierajú o obdiv svojej ideálnej osobnosti, sociopati sa menia, aby dosiahli svoju agendu. Musia za každú cenu vyhrať a je im jedno, že porušujú zákony a normy. Nepripútavajú sa k ľuďom tak, ako narcistickí ľudia. Narcistickí ľudia nechcú byť opustení. Sú závislí od pochvaly iných. Sociopati sa ľahko vzdávajú vzťahov, ktoré im neslúžia. Hoci niektorí narcistickí ľudia občas na dosiahnutie svojich cieľov používajú intrigy, obyčajne sú v porovnaní so sociopatmi reaktívnejší.

Ako získať pomoc
Ak si vo vzťahu s narcistickým človekom, je dôležité, aby si mala pomoc zvonku a jasne pochopila, čo sa deje, aby si si opäť vybudovala svoju sebahodnotu a sebadôveru, naučila sa efektívne komunikovať a stanovila si hranice. Cvičenia v mojich knihách, obzvlášť v knihe Dealing with a Narcissist: 8 Steps to Raise Self-Esteem and Set Boundaries with Difficult People ti pomôžu urobiť potrebné zmeny a rozhodnúť sa, či máš odísť. Ak vnímaš nebezpečenstvo, never nijakým sľubom. Okamžite vyhľadaj pomoc a prečítaj si “The Truth about Domestic Violence and Abusive Relationships” (Pravda o domácom násilí a zneužívajúcich vzťahoch).

© Darlene Lancer, 2016
https://www.psychologytoday.com/intl/blog/toxic-relationships/201709/how-spot-narcissistic-abuse