Ako zhodnotiť, čo ti dáva život a eliminovať to, čo je mŕtve

Každý dobrý záhradník vie, že aby ružový ker dosiahol svoj plný potenciál, musí byť starostlivo prerezávaný. Existujú tri okolnosti, kedy záhradník ošetruje ker: 1) keď produkuje viac pukov než dokáže uživiť, 2) keď odstraňuje časti postihnuté chorobou a 3) keď odstraňuje mŕtve vetvičky, aby dal priestor novému rastu.

Keď ker produkuje viac pukov než dokáže uživiť, nadmerný rast odčerpáva z kra nevyhnutné zdroje a záhradník musí rozhodnúť, ktoré z „dobrých“ pukov sú tie „najlepšie“. Potom ošetruje tie dobré, aby sa všetky zdroje – živiny z kra zamerali na kvitnutie tých najkrajších pukov.

Naše životy sú presne ako ružový ker. Môžeme mať veľa naozaj dobrých aktivít, vzťahov či nápadov, do ktorých sme naliali svoje zdroje. No keby sme trošku prečistili niečo z tých dobrých vecí, docielili by sme, aby tie najlepšie časti dostali všetko, čo potrebujú, aby sa im naozaj veľmi dobre darilo – naše vzťahy by sa stali ešte produktívnejšie a šťastnejšie.

Keď sú niektoré časti kra zasiahnuté chorobou a každé úsilie o prinavrátenie zdravia zlyhalo, záhradník musí ošetriť tie choré časti, aby sa naďalej nerozširovali. Či ide o prácu alebo vzťah, v našom osobnom živote sú niektoré veci, ktorým nevieme pomôcť a ak chceme prežiť, je nevyhnutné, aby sme sa ich – či dočasne alebo natrvalo – vzdali.

Mnohé vetvičky sú už mŕtve a iba zaberajú potrebné miesto tým živým, aby mohli naďalej rásť. Aj v našom živote je veľa aspektov, ktoré viac neprispievajú k nášmu naplneniu. Tieto časti musia byť odstránené, aby sa nám mohlo v živote naďalej dariť.

Rozhodni sa, čo vo svojom živote potrebuješ ošetriť – pomôž si pomocou nasledujúcich otázok:
a) Čo je „dobré, ale nie najlepšie?“
b) Čo je „choré a nedá sa vyliečiť“
c) Čo je „dávno mŕtve?“

Ak potrebuješ bezpečné miesto, kde sa hovorí o tejto téme, pridaj sa na facebooku k skupine Dr. Henryho Clouda „Boundaries Peer Groups“.

https://www.boundaries.me/blog/how-to-evaluate-what-gives-you-life-and-eliminate-what-s-dead?fbclid=IwAR0y1x90JHMMmOrhloX4u2pgRTJSnxOAWqXSJXHtOy1HPynlYMkJCpJSCfQ