Alkoholizmus a skorý nástup demencie sú oveľa užšie prepojené než sme si mysleli

Nedávna štúdia ukázala významné prepojenie medzi nadmerným užívaním alkoholu a demenciou – ďalší prídavok do narastajúceho zoznamu zdravotných rizík u tých, ktorí zápasia so závislosťou od alkoholu.

Štúdia, publikovaná v medicínskom časopise Lancet Public Health, našla silný dôkaz o tom, že chronické pitie môže viesť k demencii vo všetkých formách, no najmä k tej, ktorá má skorý nástup. U účastníkov, ktorí nadmerne pili, bola viac ako trikrát väčšia pravdepodobnosť než u nepijanov, že sa u nich rozvinie práve táto choroba.

Ako nadmerné pitie vedie k demencii

Demencia je syndróm charakteristický rozkladom poznávacích schopností. Môže zahŕňať akýkoľvek počet symptómov od straty pamäte cez degenerátciu motorických zručností k narušeniu reči a nakoniec bráni schopnosti dotyčného normálne žiť svoj každodenný život.

Prispievanie alkoholu k rozvoju demencie je celkom jasné: jedným z účinkov etanolu a jeho vedľajších produktov je to, že poškodzujú štruktúru mozgu a jeho funkčné schopnosti. U dlhodobých pijanov sa taktiež môže rozvinúť stav zvaný hepatická encefalopatia, pri ktorej poškodenie pečene spôsobuje nárast úrovne čpavku v krvi, čo vyúsťuje do ďalšej straty funkčnosti mozgu.

Keďže toto prepojenie medzi užívaním alkoholu a demenciou je zrejmé, je ohromujúce, že sa tomuto nebezpečnému vedľajšiemu účinku zneužívania alkoholu nevenuje väčšia pozornosť. Dr. Michael Schwarzinger, ktorý je výskumník v Transitional Health Economics Network v Paríži a vedúci autor tejto štúdie, vyjadril znepokojenie, že tomuto jasnému prepojeniu sa neprikladá viac pozornosti: „Keďže toto prepojenie je také silné, najviac ma prekvapuje, že poruche užívania alkoholu sa vo výskume demencie a v politike verejného zdravotníctva prikladá taký malý záujem.“

U koho je riziko skorého nástupu demencie v dôsledku užívania alkoholu?

Výsledky tejto štúdie ukázali, že ohrození sú všetci účastníci, no zdá sa, že toto spojenie je najsilnejšie u mužov, u ktorých má tendenciu rozvíjať sa rýchlejšie a v skoršom veku.

Údaje prevzaté z databázy francúzskych národných nemocníc medzi rokmi 2008-2013 ukazujú, že u ľudí s demenciou bola viac ako dvojnásobná pravdepodobnosť, že v ich anamnéze bola závislosť od alkoholu. No tieto údaje nie sú voči mužom priaznivé: kým poruchy zneužívania alkoholu sa objavili u štyroch percent žien s demenciou, u 16 percent mužov bola duálna diagnóza.

Si ohrozený mozgovými poruchami súvisiacimi s alkoholom?

Je to celkom jednoznačné: alkohol je najvyšším rizikovým faktorom pre skorý nástup demencie. Ak piješ nadmerne (viac ako 60 g alkoholu denne u mužov alebo 40 g u žien), vystavuješ sa tomuto riziku.

A demencia nie je jediným znepokojením – alkohol má množstvo ďalších vedľajších účinkov na mozog (čo nie je prekvapujúce, keď vieme, že spôsobuje stratu motorických zručností, skomolenie reči a okná). Patrí medzi ne:

  • Syndróm Wernicke–Korsakoff – vážny stav, ktorý zahŕňa duševný zmätok, paralýzu očí, stratu svalovej koordinácie a psychózu

  • Fetálny alkoholový syndróm u nenarodených detí matiek – alkoholičiek

  • Zmenšená veľkosť mozgu

  • Strata pamäte

  • Strata pozornosti a schopnosti tvorivo myslieť

Nie je to pekné. Ak nadmerne piješ, najlepší – a jediný – spôsob ako zaistiť, aby ti nehrozilo riziko týchto a ďalších vážnych zdravotných problémov, je začať žiť triezvo.

Nie je tajomstvom, že vytriezvieť sa ľahšie povie než urobí a kvôli ohrozeniu výraznými abstinenčnými príznakmi je detoxifikácia od alkoholu na vlastnú päsť veľmi nebezpečná. Tu určite platí, aby si to doma neskúšal.

Ak nadmerne piješ dlhšie časové obdobie, odporúča sa, aby si prešiel detoxom pod medicínskym dozorom, po ktorom bude nasledovať odborná liečba.

Snažíš sa prestať piť, ale nejde to? Liečba môže pomôcť

Vieme, že prvé dni triezvosti nie sú prechádzkou ružovou záhradou. Preto sú v liečebni odborníci, ktorí ti pomôžu prejsť každým krokom tejto cesty. Môžeš si byť istý, že budeš mať k dispozícii všetky nástroje a podporu, ktorú potrebuješ, aby si bol čistý.

Poznámka k prekladu: Posledný odstavec je odporúčaním liečby v inštitúcii Cabin Chiang Mai v Severnom Thajsku, no liečebne s dobrými výsledkami máme aj u nás.

https://www.thecabinchiangmai.com/link-alcoholism-dementia/