Behaviorálne závislosti (závislosti od určitých aktivít, činností)

(A. Tom Horvath, Ph.D., ABPP, Kaushik Misra, Ph.D., Amy K. Epner, Ph.D., and Galen Morgan Cooper, Ph.D. )

Závislosti nie sú ohraničené iba na „látky“. Ľudia sa môžu stáť závislí od aktivít ako je sex či gambling. Takisto poznáme závislosť od internetu či nakupovania. Tento zoznam aktivít je veľmi dlhý. DSM-5 (diagnostický manuál) to nazýva behaviorálne závislosti, no jediná behaviorálna závislosť v tomto manuály je gambling. Porucha internetového hráčstva sa uvádza ako možná diagnóza na zváženie do budúcnosti a na ďalší výskum. Hlavný dôvod, prečo nie sú iné aktivity – behaviorálne závislosti zahrnuté v tomto manuále je to, že výskum, na základe ktorého sa dajú stanoviť diagnostické kritériá, je stále nedostatočný. Lekári obyčajne diagnostikujú iné behaviorálne závislosti pomocou diagnostického označenia ako „iná špecifická porucha ovládania impulzov.“

Podľa našej definície závislosti sa u ľudí môžu rozvinúť závislosti od aktivít ako aj od látok. Aktivity ako je gambling, jedenie či sex zvyšujú hladinu dopamínu v mozgu rovnako ako kokaín či nikotín. V skutočnosti väčšina zneužívaných drog súvisí s dopamínom. Dopamín je neurotransmiter, ktorý zapríčiňuje príjemné pocity. Je integrálnou súčasťou systému odmeny v mozgu. Tento systém sa vyvíjal tisícky rokov a posilňuje určité typy správania kvôli zaisteniu prežitia (t. j. jedlo, sex).

Možno je ťažké pochopiť, ako sa môže niekto stať závislým od nejakej aktivity. Je užitočné pochopiť, že ľudia sa v skutočnosti nestávajú „závislí“ od samotnej látky, ale od toho, aký má táto látka účinok ma mozog. Z tejto presnejšej perspektívy sa dá ľahšie porozumieť aj tomu, ako sa môže nejaká akvitita stať návykovou. Je to preto, lebo určité aktivity vyvolávajú v mozgu chemický efekt, ktorý sa veľmi podobá účinku, aký majú zneužívané drogy. Preto kým k niektorým závislostiam dochádza preto, lebo sa do tela dostávajú látky, ktoré menia fungovanie mozgu, podobný efekt môžu mať aj určité aktivity. Tieto aktivity menia chemické prostredie v mozgu rovnako ako návykové látky.

Pri poruche užívania látok je dosiahnuteľným (a často želateľným) cieľom uzdravovanie. Uzdravovanie sa od návykovej aktivity je trocha zložitejšie, pretože nie vždy je abstinencia možná či praktická. Napr. nie je možné úplne abstinovať od jedla a prežiť. Nie je praktické (hoci možné to je) úplne abstinovať od sexuálnej aktivity. Preto je rozumné klásť si logickú otázku: Kedy sa z príjemnej aktivity stane závislosť?

Jednoduchý spôsob ako rozlíšiť medzi bežnými príjemnými aktivitami a závislosťou je zopakovať si definíciu závislosti. Ešte komplexnejší spôsob je zvážiť už prediskutované kritériá pre poruchu užívania látok (závislosť). Keď človek pokračuje v príjemnej aktivite aj vtedy, keď negatívne dôsledky prevažujú jej úžitok, môžeme hovoriť o závislosti od tejto aktivity. Keď sa táto aktivita stane kompulzívnou, môžeme takisto hovoriť o závislosti od aktivity. Najlepšie to však vedia posúdiť odborníci na závislosti. Ak rozmýšľaš, či ty alebo tvoj blízky netrpí behaviorálnou závislosťou, vyhľadaj odbornú pomoc.

https://www.mentalhelp.net/articles/activity-addictions-behavioral-addictions/