Biologické príčiny závislosti

A. TOM HORVATH, PH.D., ABPP, KAUSHIK MISRA, PH.D., AMY K. EPNER, PH.D., AND GALEN MORGAN COOPER, PH.D.

Biologické modely závislosti zdôrazňujú dôležitosť genetiky a biologických prírodných síl. Tieto teórie hovoria, že správanie človeka ovplyvňuje chémia a štruktúra mozgu a tiež genetické abnormality. Mnohé z týchto modelov ešte neboli otestované alebo aplikované na každý konkrétny druh závislosti. Aj napriek tomu vedci a odborníci predpokladajú, že je rozumné tieto modely aplikovať aj na iné závislosti. Ako bude výskum v tejto oblasti pokračovať, možno sa naučíme, že niektoré modely sú viac aplikovateľné na konkrétne závislosti.

Implikácie biologického modelu závislosti a uzdravovania:
Podľa biologického modelu každá jedinečná fyziológia človeka a jeho genetika spôsobuje závislosť. Ľudia sa odlišujú v miere, do ktorej im chutí alebo nechutí konkrétna návyková látka alebo aktivita. Pre niektorých je daná látka či aktivita taká príťažlivá, že odolať jej je veľmi ťažké. Iný človek by podobné ťažkosti nemal, pretože ho daná látka či správanie vôbec neteší, nepriťahuje. Podobne schopnosť mierniť impulzívne túžby racionálnym myslením je funkcia mozgu, ktorá je u rôznych ľudí rôzna. Schopnosť niektorých ľudí odolať určitým typom impulzov môže byť narušená, preto sú vo väčšom riziku vzniku závislosti (sú geneticky zraniteľní). Uzdravovanie pozostáva z rozpoznania a pochopenia vlastnej genetickej zraniteľnosti. Akonáhle je identifikovaná, stáva sa nevyhnutnosťou abstinovať (alebo prinajmenšom sa posunúť do stavu umiernenosti) od návykových látok a aktivít. Liečba poskytuje vzdelanie, ktoré pomáha ľuďom pochopiť a akceptovať ich genetickú predispozíciu. Zvýšený dôraz sa kladie na dôležitosť abstinencie.

Otázky pre osobné uvažovanie, týkajúce sa biologickej teórie: Pomohlo by mi, keby som porozumel histórii a genetike mojej rodiny? Bolo by múdre brať do úvahy moju vlastnú históriu (zlyhaných) pokusov o striedmosť? Tieto informácie by mi pomohli pochopiť, že na návykové látky a aktivity možno reagujem ináč než iní ľudia. Nepomohlo by mi toto poznanie pochopiť, prečo sú tieto návykové lávky (alebo aktivity) pre mňa také príjemné? Toto vysvetľuje, prečo je pre mňa také ťažké odolať môjmu baženiu. Keby som bol vyzbrojený týmito informáciami, bolo by pre mňa ľahšie vyhýbať sa týmto látkam (alebo aktivitám)? Hoci mám tie veci skutočne rád, moje genetické usporiadanie znamená, že som zraniteľný voči rozvoju závislosti od nich. Mohol by som použiť toto nové porozumenie k posilneniu mojej motivácie úplne abstinovať? Alebo dokázal by som sa zaviazať striedmosti v úplne minimálnej miere konzumu?

https://www.mentalhelp.net/articles/biological-causes-of-addiction/