Budovanie sebaúcty v uzdravovaní

Budovanie sebaúcty po období aktívnej závislosti je jedna z najväčších výziev, ktorým ľudia v uzdravovaní čelia, no zároveň je to niečo, čo je pre udržanie triezvosti nevyhnutné. Závislí sa spoliehajú na zneužívané látky v tom zmysle, že im poskytnú falošný pocit sebaúcty a spôsobia, že sa budú cítiť viac žiadúci a spoločenskí. No skutočnú sebaúctu človek dosiahne vtedy, keď sa cíti pohodlne vo vlastnej koži bez toho, aby niečo užíval.

Existujú rôzne veci, ktoré uzdravujúci sa závislý potrebuje robiť, aby si vybudoval zdravú sebaúctu. Tu je päť jednoduchých návrhov:

Hľadaj v druhých dobro

Závislí, ktorí sú na začiatku uzdravovania, majú obyčajne problém mať dobrý pocit zo samého seba, preto im môže pomôcť, keď sa začnú zameriavať na veci, ktoré obdivujú u druhých. Potom sa môžu rozhodnúť, ako tieto kvality začlenia aj do svojho vlastného života. Kamarátom môžeš skladať komplimenty, no nikdy sa s nimi neporovnávaj – to by v tebe vzbudzovalo iba sebaspochybňovanie. Keď druhým prejavuješ lásku, pomáha ti to, aby si začal mať rád aj seba.

Rešpektuj seba samého

Ak pochybuješ o vlastnej schopnosti dosahovať ciele, nebude to od teba očakávať ani nikto iný. Okrem toho pre druhých nebude možné prejavovať ti rešpekt, ak bude zrejmé, že sám nerešpektuješ seba. Základ toho, ako sa druhí k tebe správajú je často určovaný tým, ako sa správaš sám k sebe. Preto keď budeš sám seba rešpektovať, budú to pravdepodobne robiť aj tí druhí.

Lepšia starostlivosť o seba vedie k zlepšovaniu sebaúcty

Jedno staré príslovie hovorí: „Buď sám sebe tým najlepším priateľom.“ Uisti sa, aby boli tvoje emocionálne, spirituálne aj fyzické potreby naplnené. Rob veci, ktorými sa budeš starať sám o seba – cvič, maj dostatočný spánok, zdravo jedz a nájdi si zdravý spôsob ako prejavovať svoje emócie. Lepšia starostlivosť o seba povedie k zlepšeniu sebaúcty. Starať sa o seba nie je sebecké. Na druhej strane – nemôžeš naozaj pomáhať druhým, ak sa najprv nebudeš starať o seba.

Akceptuj skutočnosť, že si zasluhuješ lásku

Mnohým uzdravujúcim sa závislým v 12-krokových programoch veľmi pomáha poznanie, že sú bezpodmienečne milovaní svojou Vyššou silou. Niektorí majú to šťastie, že majú vo svojom živote ľudí, ktorí ich majú radi bez ohľadu na ich minulú závislosť. V každom prípade si zasluhuješ byť milovaný, preto sa začni mať rád už dnes, aby si mohol naštartovať svoju cestu k uzdravovaniu.

Uchop svoju individualitu

Každý človek je jedinečný a svojím spôsobom špeciálny. To je dôvod, pre ktorý začni prijímať svoju individualitu namiesto toho, aby si ju odmietal. Buď vďačný za svoju životnú cestu a akceptuj skutočnosť, že aj ty niečím prispievaš do životov iných ľudí. Nikto iný to nemôže urobiť rovnako ako ty, pretože tvoje charakteristiky sú jedinečné. Nikto iný nerozmýšľa presne tak ako ty a nikto nerobí presne také isté rozhodnutia. Preto maj rád samého seba presne takého, aký si a to hneď – nečakaj na nejakú zidealizovanú verziu samého seba.

Uzdravovať sa dá, keď máš rád samého seba a keď si presvedčený o tom, že si zasluhuješ byť milovaný. Budovanie sebaúcty je základným krokom k dosiahnutiu tohto cieľa.

https://www.soberrecovery.com/recovery/self-esteem-in-recovery/