Dobrá správa: Mozog takisto pomáha závislosť zvrátiť

A. Tom Horvath, Ph.D., ABPP, Kaushik Misra, Ph.D., Amy K. Epner, Ph.D., and Galen Morgan Cooper, Ph.D.

To je bez debaty. Závislosť vytvára v mozgu spúšť. Spôsobuje výrazné chemické, štrukturálne a molekulárne zmeny, ktoré mozog doslova „unesú“, avšak liečba môže tieto dopady zvrátiť či paralyzovať. Okrem toho ako proces uzdravovania napreduje, mozog sa naďalej uzdravuje.
Je pravda, že v mozgu dochádza k mnohým zmenám potom, čo vznikne závislosť, no musíme tiež pamätať, že mozog je dynamický a stále sa meniaci systém. Zmeny v neurónových okruhoch, chémii a štruktúre výrazne posúvajú závislosť dopredu. No silná motivácia zmeniť to môže rovnako účinne tieto zmeny zvrátiť. Ľudia sa môžu naučiť novým zručnostiam na prežitie, môžu si precvičovať techniky na zmenu správania. Tieto snahy zvrátia škodlivé procesy. Pri prekonávaní dopadu závislosti na mozog môže výrazne pomôcť odborná asistencia.

Abstinencia od návykových látok či aktivít môže viesť k zvratu mnohých fyzických zmien, ku ktorým počas závislosti došlo. Kombinované terapie (lieky plus psychoterapia) pomáhajú procesu uzdravovania zvládaním fyziologických účinkov závislosti a abstinenčných príznakov. Kognitívno-behaviorálna terapia pomáha pri náprave psychologického dopadu závislosti. Viac o efektívnej liečbe sa môžete dozvedieť v časti Liečba závislosti.

Z našej prezentácie by malo byť jasné, že mozog je skutočne úžasný. Má schopnosť ovládať svoju vlastnú fyziológiu a je vysoko prispôsobivý. Každý behaviorálny krok dopredu má na mozog užitočný fyziologický účinok. Úprimná snaha zmeniť správanie je mocným nástrojom, ktorý poškodený mozog napráva.
Keď zmeníme svoje správanie a nájdeme zdravé ventily pre uspokojenie cravingov, naprávame poškodené funkcie mozgu. Tieto pozitívne zmeny formujú nové pamäťové a behaviorálne okruhy v mozgu, ktoré posilňujú a upevňujú snahy o uzdravovanie. Áno, mozog sa kvôli návykovému procesu zmenil, no aj napriek tomu dokonca ľudia s ťažkou závislosťou sú úspešní v prekonávaní svojej závislosti. Mnohí tak robia bez vonkajšej pomoci. Kľúčom je motivácia, o ktorej budeme hovoriť v ďalšej časti.

https://www.mentalhelp.net/articles/the-good-news-the-brain-also-helps-to-reverse-addiction/