Regulácia stresu a abstinenčné príznaky: Dopad závislosti na hypotalamus

A. Tom Horvath, Ph.D., ABPP, Kaushik Misra, Ph.D., Amy K. Epner, Ph.D., and Galen Morgan Cooper, Ph.D.

Závislosť ovplyvňuje ďalšiu oblasť mozgu zvanú hypotalamus, ktorá kontroluje telesnú teplotu, hlad, smäd a spánok. Zohráva kľúčovú rolu v tom, ako reagujeme na stres. Regulácia stresu je pre naše pochopenie závislosti veľmi podstatná. Keď človek prežíva stres, hypotalamus uvoľňuje hormóny, ktoré umožňujú mozgu a telu na tento stres reagovať. Na rozdiel od neurotransmiterov (čo sú chemické látky limitované na mozog) hormóny cestujú krvným riečišťom po celom tele, preto môžu účinkovať aj v iných telesných systémoch. Keď operujú v mozgu, nazývame ich neuromodulátory a môžu sa správať rovnako ako neurotransmitery v mozgu; majú takisto svoje vlastné receptory, ktoré sa s nimi spájajú.

Stres je veľmi známy špúšťač recidívy. U závislých môže vyvolať silné cravingy. Mnohí z nás poznáme niekoho, kto sa snažil prestať fajčiť, no nakoniec, keď bol „vystresovaný“, zrecidivoval. Nanešťastie abstinčné príznaky počas prvej fázy uzdravovania vytvárajú stres, čo vytvára „nešťastný cyklus“. Stres podporuje návykové užívanie, kým snaha prestať s užívaním podporuje stres. Počas abstinenčných príznakov hladina týchto stresových hormónov stúpa. Hoci je úroveň stresu vysoká, antistresové neuromodulátory v mozgu sa znižujú, podobne ako dopamín a serotonín v oblasti zvanej nucleus accumbens. To naznačuje, že abstinenčné príznaky ovplyvňujú systém odmeňovania (čoho dôkazom je znižovanie dopamínu a serotonínu). Zároveň abstinenčné príznaky aktivujú systém stresu a úzkosti, čo zvyšuje negatívne prežívanie abstinenčných príznakov. To je dôvod, prečo ľudia hľadajú úľavu v návykovej látke či aktivite (dochádza k recidíve).

Súhrnne môžeme povedať, že obvody neurotransmiterov spojené s amygdalou a hypotalamusom zohrávajú kľúčovú rolu v podporovaní návykového procesu. Dochádza k tomu cez nasledovné:
1. negatívne emocionálne spomienky spojené s abstinenčnými príznakmi
2. pozitívne emocionálne spomienky spojené so stopami, ktoré zanecháva droga
3. rozvrat, ku ktorému dochádza pri regulácii stresu
4. príjemná úľava od abstinenčných príznakov, ku ktorej dochádza pri návrate k užívaniu drog či návykovým aktivitám.

https://www.mentalhelp.net/articles/stress-regulation-and-withdrawal-addictions-effect-on-the-hypothalamus/